Binalar Arası Çelik Köprü

Evler, Ofisler ve Binalar Arasında Kullanılan Yürüyüş Yolu
İnşaat sektöründe olduğu kadar, günümüzde yeni bakış açılarıyla dizayn edilen evlerde de yürüyüş yolları büyük önem kazanmış durumdadır. Yürüyüş yolu, birbirine bağlanmak isteyen daireler, binalar ve kolonlar için büyük önem teşkil etmektedir. İki yapının arasındaki geçişleri sağlamanın yanı sıra, inşaat yapılan yerlerde üzerinden malzeme de taşınacağı için, özellikle üst katlar arası yürüyüş yolu yapımlarında dayanıklı, güvenli ve uzun süreli kullanıma uygun bir yapının inşası zaruridir.

Binalar Arası Çelik Köprü
Binalar arası çelik köprü; genellikle birden fazla bloğu bulunan büyük yapılarda ulaşımı kolaylaştırmak için inşa edilen çelik konstrüksiyon yapılardır. Alışveriş merkezleri gibi iç kısmında büyük boşluk bulunan yapılarda bina içerisine de inşa edilebilmektedir.
Çelik köprüler; metalürjide kaydedilen ilerlemeler sayesinde, metal köprüler çelik kullanımıyla birlikte önemli bir gelişme göstermiştir. Çeliğin hem dayanım hem de kaynaklanırlık niteliklerinin iyileştirilmesi, dolayısıyla da eski perçinli birleştirmelerin yerine dayanımı yüksek, kaynaklı ya da cıvatalı birleştirmelerin kullanılması ve değişik biçimlerin (eğik ayaklı çerçeve köprüler, plak döşemeler vb. gibi) benimsenmesi yeni gelişmelere olanak verdi. Günümüzde çelik köprü geçiş yapıları oldukça rağbet görmektedir.
Getirdiği teknolojik avantajlar sayesinde çelik yaya köprüler, günümüzde dünyada ve ülkemizde en fazla uygulaması yapılan yaya köprüleridir.

Çelik Yaya Köprüsü
Çelik Yaya Köprüsü; hastane, alışveriş merkezi, iş merkezleri gibi büyük yapılarda binalar arası geçiş kolaylığı sağlayan, diğer yandan inşaat, şantiye gibi alanlarda geçici amaçla kurulan ve çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımına katkı sağlayan çelik konstrüksiyon yapılardır. Ayrıca yaya üst geçitleri, akarsu, demiryolu gibi bölgelere inşa edilen çelik köprüler de bu hizmet alanında yer almaktadır.
Temel olarak, insanların iki uzak nokta arasındaki geçişini sağlayan köprülere yaya köprüsü denir. Çelik yaya köprüleri çeşitli strüktürlerle ve malzemelerle tasarlanabilmektedir.

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, öncelikle yürüyüş yolu ihtiyacınızın tasarım ve projelendirmesini tamamlar.

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından öncelikle yapılacak fizibilite ile ebatları ve konumu belirlenen Evler, Ofisler ve Binalar Arasında Kullanılan Yürüyüş Yolu / Binalar Arası Çelik Köprü / Çelik Yaya Köprüsü, çelik konstrüksiyon kullanılarak imal edilir. Isı ve ses izolasyonları sağlanarak korunak sağlandıktan sonra iç kısımda da konfor üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

֍ TS EN ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 14001:2015 – Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 45001:2018 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 27001:2013 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

֍ ISO 10002:2018 – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgelendirmesi

֍ ISO.IEC 27701:2021 – Kişisel Veri Yönetim Sistem Belgelendirmesi

֍ Sağlıklı ve Güvenli İşyeri Belgesi

֍ EN ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

֍ CE Marking 2001.95 Genel Ürün Güvenliği

belgelerine sahip olan Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalat kalitesini ve sürdürülebilirliğini her daim ön planda tutmaktadır.
İmalat proses aşamalarında gerekli tüm testler Third party kuruluşlarca yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama