Aydınlık Seviyesi Ölçümleri ve Raporları

Ev, ofis, villa ve işyerlerinde güvenli bir yaşam ve çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. Çalışanların, optimum aydınlatma koşullarında çalıştırılması da onların göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için aynı amaca hizmet eder.

Aydınlık seviyesi ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İşletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir.

Fabrikalarda ve işletmelerde periyodik olarak ışık şiddeti ölçülmesi (aydınlık seviyesi ölçümü); 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde zorunlu olup TS EN 12464 ve ISO 8995’e göre değerlendirilerek aydınlatmada eksik görülen yerlerde, sağlıklı bir iş ortamı oluşturulması sağlanır.

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama