Çatı Oluk Dere

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak çatının bulunduğu iklime, çatı sistemine, çatı projesine ve modeline göre, kullanılacak olan çatı deresi çeşidi ve modeli belirlenir.
Çatı olukları ikiye ayrılır;
֍ Asma Oluk: Çatının saçak bölümünde kelepçe veya kanca sistemi ile çatı karkasına montaj yapılır. Asma çatı dereler de, PVC dere, bakır dere, çinko dere, galvanizli saç dere, gibi alternatifler bulunmaktadır. Asma derelerde PVC sistem kullanılması durumunda ek manşon, köşe, kör tapa, iniş gibi yardımcı ürünler birbirine geçme ve yapıştırılma suretiyle montajı yapılmaktadır. Çinko, bakır ve galvanizli saç dereler de ise ek parçalar bitim noktaları ve iniş sistemleri kaynatılarak montajı yapılmaktadır.
֍ Gizli Oluk: Çatının saçak bölümüne oluşturulan bir parapet duvar arkasına gizlenerek gizli dere (gizli çatı) oluşturulur. Gizli çatı derelerinde, bakır levha, çinko levha galvanizli sac levha kullanıldığı gibi dere yatağı içerisi bitümlü ve/veya sıvı membran uygulaması ile su yalıtımı sağlanmaktadır. Bakır, çinko ve galvanizli levha derenin ebatlarına göre şekillendirilerek dere yatağı içerisinde montajı yapılır. Kullanılacak olan bakır levhalar 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm kalınlıklarında olabilmektedir. Çinko levhalarda 12’lik veya 14’lük çinkolar kullanılarak dere olukları hazırlanır. Gizli derelerde 2 mm den 5 mm’ye kadar kalınlıktaki galvanizli saclar kullanılmaktadır.

Villa, yazlık, daire ve ofislerinde kullanılan oluklar yağmur ve kar sularına karşı mücadele için tercih edilmektedir. Olukların amacı çatıda biriken ya da çatıya gelen suların güvenli ve kontrollü bir şekilde aşağıya indirilmesini sağlamaktır. Bunun için sistem düz oluk ve dirseklerden oluşur. Dirseklerin amacı yolun istenilen şekilde ayarlanabilmesi için eğitimin sağlanmasıdır. Oluk sistemlerinde kalite çok önemlidir. Çünkü her türlü mevsim koşullarında aktif bir şekilde sabit kalacağından dolayı çevresel faktörlerden etkilenmemesi gerekmektedir.

Bu nedenle Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak kullandığımız malzemeleri uzun ömürlülüğü yüksek olan malzemelerden seçmekteyiz.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama