Kalite Politikası

 

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama”da projelerin sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve müşterilerin isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama”nın genel kalite kontrol anlayışını yansıtacak bazı örnek prensipler şöyledir:

֍ Tasarım ve/veya uygulama aşamalarında oluşmuş hataları zamanında bularak bu konuda müşterilerini uyarmak,

֍ Problemler oluşmadan önce gerekli önlemleri almak ve alınan önlemler hakkında müşterilerini önceden bilgilendirmek,

֍ Tasarım, sipariş, üretim, nakliye ve işin yapımı aşamalarında kademeli kalite kontrol sistemi ve prosedürleri uygulayarak kalite kusurlarını tamamen ortadan kaldırmak,

֍ Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, ana süreçlerinin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir,

֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama çalışanları, sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere alacağı kararlarda firma ismini ve müşterileri ile yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak, sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacaktır,

֍ Sonuçlandıramayacağı hiçbir konuda müşterilerine ve diğer Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama çalışanlarına söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracaktır,

֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışanları ile paylaşacaktır,

֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, politikalarına uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama