Sığınak

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, bulunduğu bölgeden ayrı olarak tasarlanan, ses ve ısı izolasyonunun bağımsız olduğu Statik ve Dayanım gücü ultra düzeyde güvenli, genel olarak odanın tamamı ya da bir kısmı kullanılarak evinizin veya ofisinizin içine, özel alaşımlı ve dayanımı güçlü çelik konstrüksiyon ve sac kullanılarak imal edilen statik ve dinamik gücü ultra düzeyde güvenli mekanlar oluşturmaktadır.

Ar-Ge ve proje bölümlerimiz tarafından yapılan çalışmalar şu şekildedir;

֍ Talep ve ihtiyaçların incelenmesi,

֍ Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi,

֍ Teknik proje çizimleri,

֍ Projelendirme hizmeti,

֍ Genel şartname,

֍ İmalat şartnamesi,

֍ İşlem metodolojisi,

֍ Montaj şartnamesi,

֍ Kalite planı,

֍ Statik hesaplamalar,

֍ Dinamik hesaplamalar,

֍ Titreşim analiz raporları.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmektedir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak yapılacak fizibilite çalışmalarında şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde cevaplandırılması gerekir:
֍ Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi,
֍ Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması,
֍ Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

Sığınak yapımında amaç
֍ Can ve mal kaybını en aza indirmek,

֍ Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak,
֍ Az masrafla toplu koruma imkânı yaratmak.

Sığınak çeşitleri
Sığınaklar; kullanacaklara ve kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar:

Kullanacaklara Göre Sığınaklar
Özel Sığınaklar

Evlerde, kamu ve özel iş yerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.

Genel Sığınaklar
Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.

Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
Basınç Sığınakları

Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.

Serpinti sığınakları
Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.

Sığınakta alınması gereken önlemler
֍ Sığınaklardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı önceden tespit edilmelidir.

֍ Sığınağın havasını bozmadan çalışabilen bir aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.
֍ Sığınaklara gereksiz eşya konulmamalıdır.
֍ Dışarı ile haberleşme tertibatı sağlanmalıdır.
֍ Yangınlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
֍ Yemeklerin pişirilmesinde gaz ocağı tercih edilmeli ve oksijeni azaltmamak için zorunlu hallerde kullanılmalıdır.
֍ Atıkların dışarı atılmasında ağzı kapalı kaplar ve plastik torbalar kullanılmalıdır.
֍ Yatmak için ikili hatta üçlü ranzalar konulmalı, bu ranzalardan oturmak için de yararlanılmalıdır.
֍ Sığınağa girerken yeteri miktarda gıda ve sağlık malzemesi ile gerekli araç ve gereç unutulmamalıdır.
֍ Kirlenmiş araziden gelindiğinde, sığınağa girmeden evvel gerekli temizlik yapılmalıdır.
Sığınak tasarımında sınır olmadığı için, önemli olan sizlerin ihtiyacınızı ve imkânlarınızı net bir şekilde ortaya koymasıdır. Sonrasında Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama sizin ihtiyacınızı en efektif şekilde karşılayacak uygun tasarımı gerçekleştirmektir.

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak ihtiyaca özel çözümler, kişi ve kurumlara özel modelleme yöntemlerimizle kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alın.

֍ TS EN ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 14001:2015 – Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 45001:2018 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 27001:2013 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

֍ ISO 10002:2018 – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgelendirmesi

֍ ISO.IEC 27701:2021 – Kişisel Veri Yönetim Sistem Belgelendirmesi

֍ Sağlıklı ve Güvenli İşyeri Belgesi

֍ EN ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi,

֍ CE Marking 2001.95 Genel Ürün Güvenliği,

belgelerine sahip olan Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalat ve montaj kalitesini ve sürdürülebilirliğini her daim ön planda tutmaktadır.
İmalat ve montaj proses aşamalarında gerekli tüm testler Bağımsız Third party kuruluşlarca yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama