Pakel”de Olgunluk Analizi

 

Birçok sektörde kurumların sürdürülebilirliğine tehdit olarak görülen, yeni girişimlerin yükselişini destekleyen ve yıkımı (disruption) hızlandıran güncel teknolojik gelişmeler ve trendler kurumsal dünyadaki rekabet ortamının ve iş yapış şeklinin değişimine sebep olmuştur. Bu değişim kurumların girişimcilerle işbirliği yapmalarının önemini vurgular niteliktedir. Kurum-girişimci işbirlikleri girişimcilerin ilgilendiği yeni teknolojiler, farklı iş modelleri ve çevik çalışma yöntemlerinin kurum içine taşınmasını sağlamaktadır.

Günümüz kurumlarının bugünün küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri ve gelecekte rekabet avantajı yakalayabilmeleri için çevik iş geliştirme yöntemlerini kullanmak, nakit akışını destekleyen işler için ürün portföyü yönetimi gerçekleştirmek ve yeni alanlarda iş fikirleri keşfetmek takip etmeleri gereken trendler arasında yer almaktadır.

Bu trendlerin öneminin farkına varan kurumlar girişimcilik kültürünü çalışanlarına benimsetmeye çalışarak girişimcilik yöntemleri ile yeni işler geliştirmeye, stratejik yenilenme planları yapmaya ve proaktif davranışlar sergileyerek sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaya başladılar. Temel felsefesi kısa zamanda, az maliyetle ve insan gücü ile çok iş fikrini denemeye imkan veren bu programlar dünyada belli başlı bir çok şirket tarafından uygulanmaktadır.

Girişimcilik Olgunluk Endeksi ile Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama üst yönetiminin vizyon ve yetkisi, şirket içindeki girişimcilik kültürü, en kritik oyuncu olan orta kademe yönetimin katkısı, şirket çalışanlarının etkinliği, inovasyonu destekleyen operasyon süreçleri ve şirketin etrafındaki ekosistemin gelişmişliği ve işbirliği gibi toplam 6 kritik boyutta analiz yapılarak hayata geçirilmektedir.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama