Topraklama Tesisatı Ölçüm ve Raporları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanacak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır. Yapılacak bu ölçümlerle birlikte, tesisin topraklama sisteminin sağlamlığı denetlenirken, Dokunma Gerilimi’nin izin verilen sınırlar içerisinde olup olmadığı görülecek ve uygun hale getirilmesi için önerilerde bulunulacaktır.

Topraklama ölçümleri sırasında ölçüm yapılacak noktalar;
֍ Ana Dağıtım Panoları,
֍ Tali Dağıtım Panoları,
֍ Eş Potansiyel Bacaları (varsa),
֍ Son Tüketici Noktaları (Makineler, Prizler vs.),
֍ Trafo Koruma Topraklaması,
֍ Trafo İşletme Topraklaması,
֍ Vinç Topraklamaları (varsa).

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama