Çerez Politikası

Web Sitesi Çerezleri Hakkında Aydınlatma Metni
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No: 4/109 Çiğli / İzmir adresinde mukim Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından hazırlanmıştır.
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, https://www.pakelmimari.com internet sitesini ziyaret eden kullanıcılara kolaylık ve yapacakları inceleme, bilgi edinme vb. gibi işlemlerde verimlilik sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanmaktadır. Çerez veya cookie, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır.
Web sayfası, bilgisayarınıza “cookie” gönderir ve cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, “cookie”leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, bu reklamları sunarken, web sitemize giren misafir ve müşterilerimizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcıya bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir. Tüm bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır.
İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri önlemeniz durumunda sitemizde karşılaşacağınız uygulamalar ve özellikler istenildiği gibi çalışmayabilir. Aynı zamanda site’de sunulan birtakım hizmetlerden faydalanamama gibi sonuçlar doğurabilir. Aşağıdaki tabloda, sık kullanılan tarayıcıların çerezlere ilişkin bilgi içeren sayfalarının adreslerini bulabilirsiniz:
Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer: https://www.support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://www.support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Safari: https://www.support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, mevcut çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir. Bu itibarla işbu aydınlatma metni içeriği gerektirdiği takdirde Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından güncellenebilir.
Çerezler ile elde edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ile açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir. Bu veriler, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın hizmet aldığı üçüncü kişilerle, iştirakleri, iş ortakları ve/veya grup şirketleri ile paylaşılabilir ve Türkiye içi veya dışındaki sunucularda saklanabilir.
KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki ilgili kişi taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No: 4/109 Çiğli / İzmir adresine yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama