Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası

 

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da Sağlık, Emniyet ve Çevre koruma işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket faaliyetleri yürütülürken tüm yasal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyularak personelinin, müşterilerinin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerinin her şeyden üstün tutulması ve çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

SAĞLIK
Şirket faaliyetlerini yürütürken, personelin ve diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önlemeye ve personelinin sağlık koşullarını geliştirmeye özen gösterir.

İŞ EMNİYETİ
Şirket; çalışma sırasında her türlü yaralanmanın önlenmesi gerektiği ilkesini temel alır ve yapılan işin gerektirdiği en yüksek emniyet tedbirlerinin gerçekleştirilmesi bilincini ve disiplinini sağlamak ve geliştirmek için çalışır.

Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincini personelimize kazandırılması ve gerekeli tüm eğitimlerin verilmesi,

Hizmet verdiği müşterilerinin iş emniyeti ile ilgili beklentilerini maksimum düzeyde sağlamak için çaba sarf eder.

ÇEVRE
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tüm faaliyetlerinde insan sağlığını; doğal kaynakları ve global çevreyi korumaya karşı duyarlıdır.

Bu duyarlılık, sadece yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı kalmamakta; iş süreçleri ile çevre dostu uygulamaların bütünleşmesini de kapsamaktadır.

SEÇ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİMİZ
֍ Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincinin çalışanlarımıza kazandırılması,
֍ SEÇ ile ilgili gerekli kontroller yapılarak eksiklerimizin görülüp gerekli önlemlerin alınarak giderilmesi,
֍ Çalışanlarımıza emniyetli bir ortam sağlayarak SEÇ beklentilerimizin gerçekleşmesi,
֍ Çevre ve tabi doğanın korunması için atıklarımızın ayrılarak uygun yerlere verilip, değerlendirilmesi,
֍ SEÇ Politikamızı ve SEÇ performansımızı sürekli iyileştireceğimizi ve geliştireceğimizi,
֍ Olası iş kazalarını ve tehlikeleri önlemek için çalışacağımızı,
֍ Kirlilik kaynaklarının azaltımı için teknolojik gelişimlerini sürekli takip edeceğimizi,
teknik ve finansal açıdan çevre, yasa ve yönetmelikleri gerekliliklerini yerine getirmek ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde olacağımızı,

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak faaliyet bölgelerimizi ve faaliyetlerimizi toplum ve çevre üzerindeki etkileri için değerlendirmek, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama