Alkol ve Uyuşturucu Politikası

 

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek ve güvenilir bir kuruluş olmayı kendisine hedefleyen Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, uyuşturucu madde, alkol ve hatta tedavi amaçlı dahi olsa konsantrasyonu bozucu etki yapan ilaç almış olarak çalışılmasının, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kadar iş verimini de olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerin başında geldiğinin bilinci içindedir.

İstisnasız herkes için geçerli olmak üzere uyuşturucu madde veya alkol almış olduğu tespit edilen kişilerin, imalat ve montaj sahalarımıza girişlerine izin verilmez. Bu kişiler derhal iş yerimizin dışına çıkartılır.

Sağlık nedenleri ile zorunlu olarak konsantrasyonu bozucu etki yapan ilaç almış kişilerin ise ilacın etkisi geçene kadar imalat ve montaj bölgelerimizde faaliyet göstermelerine izin verilmez.

Uyuşturucu madde veya alkol nedeni ile Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalat ve montaj sahaları dışına çıkartılan kişiler bir daha hiçbir şekilde iş yerlerimize alınmaz. Bu kişilerin iş akitleri süresiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama