İlke ve Değerlerimiz

Önce “İnsan”
Önce insan anlayışı ve yaşam kalitesini ön planda tutarak tüm birey ve kuruluşlara kaliteli ve uygun maliyetli hizmet sunarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği
“Sıfır Kaza” Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama için hem bir hedef hem de bir başarıdır. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerde çalışan tüm personelini, iş ortaklarını ve çevreyi korumak için Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını sürekli olarak uygulamaktadır.
Bu politikalar, iş nedeniyle doğabilecek her türlü tehlike, kirlilik, risk ve kazalara karşı korumayı içerir.

Çevreyi Koruma
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, uyarılar, şikayetler ve isteklere bağlı olarak önceden tahmin edip, harekete geçmeyi ve böylece olası çevre zararlarının ortaya çıkmasını önlemeyi ve özenli kullanım yoluyla hem doğal kaynakları hem de ekolojik yapıyı uzun süreli olarak güvence altına almayı hedeflemektedir.

Sorumluluk
İşleri ve görevleri sahiplenmeye, bunlarla ilgili sorumluluk almaya ve olması gerektiği gibi gerçekleştirmeye özen gösteririz. Şirketin misyonu, vizyonu, değerleri, hedef ve amaçlarını anlayarak, benimseyerek ve sahiplenerek çalışırız.

Karşılıklı Sevgi, Saygı ve Hoşgörü
İlişkide bulunduğumuz tüm birey ve kuruluşlarla iletişimimizde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye önem veririz.

Dürüstlük ve Şeffaflık
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptıklarımız arasındaki tutarlılık ve uyuma özen gösteririz. Tüm birey ve kuruluşlarla iletişimimizde açık olmaya dikkat eder ve etik bir işbirliğine önem veririz.

Hız
Daha hızlı mobilizasyon ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje uygulama grubunun arzusudur.

Yenilik
Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Yaratıcılık ve Farkındalık
Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi, mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeyi ve yaratıcı düşünmeyi destekleriz ve fırsatları değerlendirmeye özen gösteririz.

Çalışkanlık
Topluma ve çevreye saygı göstererek sürekli gelişim ve yükselmek için çalışırız.
Dinamik, yaratıcı, yenilikçi ve başarıyı hedefleyen bir ekip olarak deneyimlerimizi bizi daha çok geliştirecek şekilde paylaşırız.

 

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama