Elektrik Pano İncelemeleri ve Raporları

Sürekli olarak işletme altında olan elektrik panolarının kesintisiz enerji sağlaması ve iş güvenliği kapsamında tehlike oluşturabilecek durumları ortadan kaldırma adına periyodik olarak kontrolleri büyük önem arz etmektedir.

Elektrik kontağı olarak geçiştirilen yangın oluşumları çoğunlukla buradaki göz ardı edilen sebeplerden meydana gelmektedir.

Elektrik panolarında alınacak önlemlerle doğrudan ya da dolaylı dokunmadan dolayı oluşabilecek elektrik çarpmaların, aşırı ya da düşük akım ve gerilimden dolayı meydana gelebilecek cihaz ve ekipmanlardaki sorunların önüne geçilebilmektedir.

Kısacası elektriksel olarak ilgili yapının can damarlandır.

Elektrik pano içerisinde yapılacak kontrolleri;
֍ Pano gövdesi fiziki ve mekanik kontroller,
֍ Kablo ve iletkenlerin kontrolü,
֍ Pano içi elemanların kontrolü,
olarak sıralayabiliriz.

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama