İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak insana verdiğimiz değerden dolayı gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup, iş kazalarını en aza indirmek için;
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, sınırları içerisinde çalışan personel, hizmet müşterilerimiz, stajyer ve ziyarete gelen tüm insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamada veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamada, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlanması ve sürdürülmesi,
konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama