Alçak Gerilim Dağıtım Panosu

Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır.
Bina tipi trafo merkezli tüketicilerde, trafo alçak gerilim çıkışı direkt olarak ana dağıtım panosuna gelir, oradan tali panolara enerji dağıtımı yapılır.
Direk tipi trafo merkezli tüketicilerde, ölçüm panosundan gelen elektrik enerjisi ana dağıtım panosuna giriş yapar, oradan tali dağıtım panolarına şalterlerden çıkış yapılır.

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, her işletmeye ve gücüne göre Alçak Gerilim Dağıtım Panoları temin etmekte ve mevcut panoların bakımını gerçekleştirmektedir.

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama