Kariyer

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak başarının insandan kaynaklandığını biliyoruz.

Biz, çalışanlarımızın yaptığı her şeye değer katmak için gayret sarf eden büyük, bir aileyiz.

Her birimiz, hizmet ettiğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada üstüne düşen hayati rolün farkındayız.

Aile üyelerimizin haklarına ve itibarına saygı duyuyoruz.

PAKEL’de doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ve çok yönlü değerlendirme aşamalarını kapsayan bir işe alım süreci uygulanmaktadır.

Bu değerlendirmeler, işe alımı yapılacak göreve ve pozisyona bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yaptığımız mülakatları da çeşitli envanter, sınav ve değerlendirme uygulamalarıyla destekliyoruz.
PAKEL’de gelişimin ve öğrenmenin bir sınırı olmadığına inanıyoruz.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini desteklemek için şirket içi ve şirket dışı kaynakları etkin bir şekilde kullanıyor, birçok sınıf içi, online ve pratik eğitim fırsatları sunuyoruz. Şirket vizyonumuz ve stratejilerimize bağlı olarak çalışanlarımızı işe girişten itibaren oryantasyon/e-oryantasyon programlarına dahil ediyor, şirketimizde göstermiş olduğu performansları üzerinden de birçok gelişim programına dahil ediyoruz.
PAKEL'i destekleme, vizyon ve değerlerini başarma hedefi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Politikalarımız şunlardır;

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama İnsan Kaynaklarının temel amacι; şirketin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalιşanlarιn tüm kapasite ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri, yaratιcιlιklarιnι geliştirebilecekleri, organizasyona belirgin bir değer katarak kendilerini büyük bir ekibin önemli bir parçasι olarak hissedebilecekleri öğrenen organizasyonlar oluşturmaktιr.

֍ Çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet edilecek sistemli bir çalışma ortamını sağlayarak adil ve güvenilir ilişkiler yaratmak ve bunu sürekli kılmak en büyük gayemizdir.
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama yükümlülüklerini söz verdiği şekilde ve zamanında yerine getirir, ilişkilerinde dürüst ve açıktır, çalışanlarından da aynı şekilde tutum ve davranış beklenir.
֍ Çalışanların hizmet ve yaşam düzeylerini arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, motivasyon ve sosyal iyileştirmeler sağlanır.
֍ Çalışan ve kurum sadakatinin karşılıklı güven ve liyakat üzerine inşa edildiğine inanırız.
֍ Kurumsal gereksinimler bağlamında çalışanların paralel kariyer beklentilerine de olanak tanıyarak, bireysel gelişime katkı sağlanır.
֍ Entelektüel bilgi birikiminin kurumsallaştırılması gerçekleştirilmektedir.
֍ Yalın bir organizasyon yapısı içinde, kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliği sağlanır.
֍ İşlerin yürütülmesinde karar yetkilerinin açıkça tanımlanması ve bu yetkilerin ilgili çalışanlara dağıtılması, güvene dayalı bireysel ve kurumsal ilişkiler oluşturulmuştur.
֍ İş yaşamında hatalara bağlı olarak öncelikle çalışanların değil, pozitif bir kurum kültürü anlayışıyla sistematik yapıların ve iş standartlarının sorgulaması yapılmaktadır.
֍ Şirket moral değerlerinin oluşturulması ve benimsenmesinin sağlanmıştır.
֍ Motivasyona doğrudan katkı sağlayacak sistematik yapılar kurulmuştur.
֍ Dünya standartlarında iş güvenliği ve sağlık ortamının sağlanması, kullanacağımız temel yaklaşımlarımız olacaktır.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama