Bahçe Duvarı için Ruhsat Gerekli mi?

Bahçe duvarları ile ilgili merak edilen konuların başında ise ruhsat gerekliliği bulunup bulunmadığı geliyor.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre, bahçe duvarı için ruhsat alınması gerekmemektedir.
Yönetmeliğe göre bahçe duvarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0,50 metre, gerisinde ise 2 metre geçemiyor. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1 metreyi aşmayan parmaklıklar yapılabilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 63’üncü maddesinde ise basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergole ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirlerinin ruhsata tâbi olmadığı açıklanıyor.
Madde 55’te şu açıklama yer alıyor: “Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Fazla meyilli ve tehlike bulunan yerlerde uygulanacak şekli takdire Belediye yetkilidir.

Bahçe Duvarları
Madde 55:
Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.
Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire Belediye yetkilidir.
Okul hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe duvarların bu madde hükmüne tabi değildir.

Madde 63:
(Değişik: RG-2/9/1999-23804) Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergola ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir. Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için Belediyeye yazılı müracaat edilmesi zorunludur. Bu kapsamda kalmakla birlikte binanın ısı yalıtımını etkileyen işlemler yapılamaz.
İmar yönetmeliklerinde en çok tartışılan konulardan biride bahçe duvarı olarak öne çıkıyor.

Peki, bahçe duvarı nedir, nasıl olmalıdır?
Bahçe duvarı, bahçede ya da binaların çevrelerini kapsayan bir duvardır. Bu duvar kuşatma, kavrama görevini üstlenir. Bunun sayesinde sınırlar belirlenir. Bahçe duvarının yüksekliği planlı ve plansız olan yönetmelikleri de belirleme de kullanılmıştır.

Bahçe Duvarı Nedir?
Bahçe duvarına ihata duvarı da denilebilmektedir. Yapılma amacı bir yapıyı kuşatmak, çevrelemektir. İsnat duvarına kıyasla daha ince bir yapıdadır. Bu duvarlar belirli bir amaca yönelik yapılmaktadır. Normal duvarlardan farklılığından bahsedecek olursak bahçe duvarı diğer bir deyimiyle istinat duvarı belirli bir yükü tutmak için kullanılabilirler veya eğimli olan arazilerde arazinin normal bir şekilde kullanılması için yapılabilirler. Güvenliğin sağlanması yapılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından inşa edilmelidir ve yapılacak olan arazi için sıkı bir çalışmayla ince eleyip sıkı dokunarak yapılması gereken bir iştir.

İmar Yönetmeliğinde Bahçe Duvarı Nasıl Olmadır?
Bahçe duvarı inşa edilirken planlı alanlar yönetmeliğine göre ana yapıdan bağımsız bir şekilde taban alanına dâhil edilmemelidir. Planlı olarak yapılan bahçe duvarlarında cephe yola bakıyorsa yüksekliği 0,5 metre yola bakan cephenin gerisinde ise en fazla 2 metre olmalıdır. Ek olarak bu duvara görüş mesafesini engellemeyecek şekilde 1 metrelik parmaklıkta takılabilmektedir. Bir yapıya bahçe duvarı inşa edebilmek için ruhsat çıkarmaya gerek duyulmamaktadır. Yalnızca bahçe duvarını iskele kurumu yapacaksa ruhsat gereklidir. Planı bulunmayan ve herhangi bir belediyenin sınırları içinde kalan bahçe duvarının yüksekliği de yönetmelik aracılığı ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre cephe yol tarafında ise 1 metre, gerisinde kalıyorsa en fazla 1,5 metre olmalıdır. Görüş engellenmeyecek şekilde parmaklık takılması olasıdır. Bahçe duvarı uygulaması eğimi olan yerlerde uygulanıyorsa bunun şeklinin belirlenmesi belediyeye aittir. Okullar, cezaevleri, ibadet yerleri, sanayi yerlerindeki bahçe duvarları bu hükümlerin istisnalarındandır.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama