Bakım ve Onarım İşlerinde Çalışma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde yapılacak çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde yapılacak çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Bakım ve Onarım İşlerinde Çalışma Talimatı
֍ Dönen aksamı bulunan makine ve tezgâhların tamir-bakım ve onarımında eldiven kullanılmayacaktır.
֍ Bakım onarım yapıldığı sırada bakımı yapılan düzeneğin açma-çalıştırma butonuna (düğmesine) ve elektrik verme şalter veya fişin olduğu yere DİKKAT BAKIM VAR levhası asılacaktır.
֍ Çalışan makinede bakım- onarım yapılmayacaktır.
֍ Bakıma başlamadan önce makine durdurulacak ve elektriği kesilecektir.
֍ Makinenin elektrik aksamı konusundaki elektrik ekibinden yardım alınacaktır.
֍ Bakımı yapılacak olan araç ya da makine varsa bakım için ayrılmış atölyeye yoksa çalışma yoğunluğunun olmadığı sakin bir alana alınacaktır.
֍ Bakım sırasında kimyasallar kullanılacaksa MSDS’lere uygun hareket edilecek ve bu kimyasalla ilgili eğitim alınacaktır.
֍ Çalışma sırasında basınçlı tüp kullanılacaksa tüpler sabitlenecek ve ısıdan uzak tutulacaktır. Bakım onarım işlemi süresince gerekli Kişisel koruyucular (Eldiven, gözlük, maske, çizme, iş ayakkabısı, kulaklık, önlük) kullanılacaktır.
֍ Kullanılan el aletleri sağlam ve güvenli olacak, arızalı ya da hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.
֍ İş bitiminde bozulmuş, sökülmüş sistem, kablo ve diğer parçaların doğru takıldığı kontrol edilecek ve bundan emin olunacaktır.
֍ Bakım onarım sırasında makine, tezgâh ya da sistemde yapılan değişiklikler operatöre bildirilecektir.
֍ Bakım sırasında tespit edilen önemli hususlar kaydedilecek ve sonraki kontrollerde bunlara dikkat edilecek.
֍ Bakım onarım işleri uzman kişiler tarafından yapılacaktır.
֍ İş bitiminde çıkartılan koruyucular tekrar yerine takılacaktır.
֍ Basınçlı kaplar ve kazanlar basınç altında onarılmayacak, onarılacak olan tank, kazan veya depoların diğer tank ve depolarla bağlantısı kesilecektir.
֍ İçinde yanıcı patlayıcı madde bulunan kapların tamir bakım işleminden önce içleri temizlenecektir.
֍ Yüksekte yapılan bakım-onarım ilerinde platform veya iskele kurulması istenecek, emniyet kemeri ve baret kullanılacaktır.
֍ Kullanılan seyyar kabloların izoleleri sağlam olacaktır.
֍ Seyyar elektrik kabloları 24 Volt olacaktır.
֍ Kayış, kasnak, dişli, kaplin, pervane vb. hareketli kısımların tamirine başlamadan önce makine durdurulacak ve elektriği kesilecektir.
֍ Bakım işlerine başlamadan önce etraftaki yanıcı patlayıcı maddeler uzaklaştırılacaktır.
֍ Çalışma alanı aydınlık olacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim perso

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama