Binalarda Gürültü Sebepleri ve Kontrolü

Gürültü sebepleri aşağıdaki ana başlıklarda toplanmıştır;
Türbülanslı akış (çalkantılı)
Düzensiz ve çalkantılı akış sebebiyle tesisatta istenmeyen sesler oluşur. Bunun sebebi olarak, boru çapı, akışkanın yoğunluğu, hız, viskozite.

Kavitasyon (Su buharı kabarcıklarının oluşması ve çökmesi)
Kavitasyonun oluşabilmesi için tesisat önünde bir engel olmamalıdır. Kavitasyon genellikle tesisatın son noktalarında oluşur.

Koç darbesi
Sabit akışın birdenbire engellenmesinden kaynaklanır. Tesisat suyunun kullanılması esnasında otomatik tüketimi yapan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, selenoid vana gibi ürünlerden kaynaklanır.

Gürültü Kontrolü
֍ Basıncın uygun vanalarla düzenlenmesi,
֍ Uygun izolasyon,
֍ Uygun askılama ve bağlantı imalatıyla titreşimin ve sesin tesisat boyunca ilerlemesini engellemek.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama