Caraskal – Opçuk Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiye çalışanlarının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işin işleyişi sırasında kullandıkları Caraskal / Opçuk ile ilgili olarak hazırlanan talimattaki kuralların bilinmesi ve uygulanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalathane ve şantiye çalışanlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Caraskal / Opçuk üzerindeki güvenlik aksamlarının çalıştığını ve sağlamlığını kontrol ediniz.
֍ Caraskal / Opçuk çalışmadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
֍ Caraskal / Opçuk çalışırken hareket halindeki aksamlardan uzak durunuz.
֍ Caraskalı / Opçuku kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin kullanamaz.
֍ Caraskal / Opçuk sadece eğitim almış, güvenli çalıştırma konusunda bilgili personel tarafından kullanılabilir.
֍ İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, koruyucu gözlük ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka kullanınız.
֍ Takılma, düşme riskine karşı çalışma alanı zemininin temiz olduğundan emin olunuz. Çevrenizi temizleyiniz.
֍ Çalışmaya başlamadan önce, operatör Caraskalın tüm kontrol ve spesifikasyonlarının düzgün olarak konumlandığından tamamen emin olmalıdır (Vincin ray bağlantılarını, halatın sağlamlığını, halat-kanca bağlantısını, halatın tambur yataklarına oturup oturmadığını, kontrol etmelidir).
֍ Operatör Caraskal / Opçuk üzerine binerek kendini yukarı taşıyamaz.
֍ Periyodik ya da özel bakımlar daima ve kesinlikle Caraskal / Opçuk durdurulduktan sonra ve tüm elektrik bağlantıları kesildikten sonra yapılmalıdır.
֍ Elektrik sisteminde yapılacak olan onarımlar öncesinde kesinlikle tüm elektrik bağlantıları kesilmelidir.
֍ Caraskal / Opçuk ekipmanları kesinlikle makine çalışır durumdayken ya da hareket halindeyken değiştirilmemelidir.
֍ Operatör, güvenli olmayan her türlü operasyondan sakınmalı ve kaldırma işlemi yapılırken, mevcut yükün üstüne yeni iş parçası yüklemek gibi risk oluşturacak durumlardan kesinlikle sakınmalıdır.
֍ Caraskal / Opçuk ile insan taşımak kesinlikle yasaktır.
֍ Caraskal / Opçuk çalışırken yürüyüş yoluna herhangi bir tehlike oluşturabilecek malzeme ve parçanın konulması kesinlikle yasaktır. Yürüyüş yolunda herhangi birinin varlığı kesinlikle kontrol edilmelidir.
֍ Caraskala / Opçuka yük denge merkezinden bağlanmalıdır.
֍ Tüm yük dikey bir doğrultuda kaldırılmalı ve halat daima tambur yivinde tutulmalıdır.
֍ Kaldırmadan önce yükün kancaya emniyetli ve uygun şekilde bağlanmış ve dengelenmiş olduğundan emin olun.
֍ Yükü Caraskalda/ Opçukda asılı olarak tutmayın.
֍ Yükü sallamaktan veya silkelemekten kaçının.
֍ Halat kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır (Kopuk, aşınmış ve yıpranmış teller, halat çapında azalma, korozyon, yetersiz yağlama, halat ucundaki bağlantılardaki aşınma, kordonlarda ezilme, yassılaşma veya sıkışma).
֍ Vinci boşta çalıştırmak suretiyle normal çalışıp çalışmadığını yük kaldırmadan önce kontrol ediniz.
֍ Vince kapasitesinden fazla yük yüklemeyin.
֍ Kancanın kaldırılacak yüke iyi bağlanmış olmasına dikkat ediniz.
֍ Kaldırılan ve indirilen yükün altında ve etrafında kesinlikle durmayın.

KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDİLECEKLER
֍ Vincin, Ray bağlantılarını kontrol edin,
֍ Halatın sağlam olup olmadığını kontrol edin,
֍ Halat ile Kanca bağlantısını kontrol edin,
֍ Halatın tambur yataklarına oturup oturmadığını kontrol edin,

KULLANIM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
֍ Vinci boşta çalıştırmak suretiyle normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin,
֍ Vincin kancasının, kaldırılacak yükün tam ortasında olmasına dikkat edin,
֍ Vincin kapasitesinden fazla yük KESİNLİKLE YÜKLEMEYİN,
֍ Kaldırılacak yükün cinsine, tipine ve ağırlık dağılımına göre kaldırma noktasını belirleyin, emin değilseniz ilgili sorumlunuza (Formen) bilgi verin ve yardım isteyin,
֍ Kancanın, kaldırılacak yüke iyi bağlanmış olmasına dikkat ediniz,
֍ Kaldırılacak yükü 5 – 10 cm kaldırmak suretiyle bekletiniz. Frenlerin tutup tutmadığını kontrol edin,
֍ Yükü kaldırma veya indirme sırasında vinci olumsuz etkileyecek sert hareket ve manevralardan KESİNLİKLE KAÇININ,
֍ HİÇBİR ZAMAN KALDIRILAN VEYA İNDİRİLEN YÜKÜN ALTINDA DURMAYINIZ
֍ Kaldırılan yükü uzun süre askıda tutmayınız,
֍ İşiniz bittikten sonra vinci uygun halde bırakın.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 6 –
Formlar

Referanslar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 17 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama