Çatı Aktarma

Çatı aktarma çalışmaları, çatılarda yer alan kırık ve bozuk kiremitlerle sağlam kiremitlerin ayrılması işlemini de kapsayan, çatının yeniden verimli şekilde kullanılmasını sağlayan ve çatının yenilenerek ömrünün uzatılması uygulamasıdır.

Bu çalışmalar kapsamında Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama çalışanları ilk planda keşif yapar. Keşif sonrası çatıda yer alan sağlam kiremitler ile kırık   kiremitler ayrılır. Çatının altında bulunan çatı örtüsü kaldırılır ve yenisi serilir. Bu tamirat işleminde çatının su yalıtımı, ısı yalıtımı, yağmur oluklarının yenilenmesi ve izole edilmesi, çatı karkas onarımı gibi çatının tamamı elden geçirilir. Çatı aktarma uygulamasında, çatının modeline ve bulunduğu bölgenin iklimine göre kiremit altı su yalıtımı yapılmaktadır.

Çatıda asansör ve baca çıkışı gibi bölümlerde izolasyon çalışmaları gerçekleştirilir ve bu bölümlerden su akışı olması engellenir. Çatı örtüsünün yeniden serilmesinin ardından kırık olan kiremitlerin yerine yenileri yerleştirilir ve çalışmalar tamamlanır.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama