Çelik Yapılar İmalat ve Montaj Teknik Şartnamesi

MADDE-1.0. KAPSAM
MADDE-2.0. STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER
MADDE-3.0. İMALAT
MADDE-4.0. MONTAJ
MADDE-5.0. KAYNAK
MADDE-6.0. DÖŞEMELER
MADDE-7.0. MERDİVENLER
MADDE-8.0. KORKULUK VE SÜPÜRGELİKLER
MADDE-9.0. KONTROL VE TEST
MADDE-10.0. SON MADDE

1.0. KAPSAM
1.1. Bu Şartname, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından yapılacak olan iş bu proje kapsamındaki çelik yapılar, platformlar, merdivenler, korkuluklar, sahanlıklar ve boru köprüsü konstrüksiyonlarının imalatı, montajı için gerekli minimum şartları belirler.

1.2. Bu standardın amacı çelik konstrüksiyon imalat, montaj ve saha kontrollerinin belirlenen şartnameler, standartlar ve projelere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

2.0. STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER
֍ Şartname 001. Pakel Çelik İşleri Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.001)
֍ Şartname 002. Pakel Kaynakların Radyografik Kontrolü Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.002)
֍ Şartname 003. Pakel Genel Boya Şartnamesi (Pakel/ŞN.003)
֍ TS 648
֍ TS 3357
֍ DIN 18800
֍ BS 449
֍ AISC
֍ Türkiye Deprem bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar
֍ ISO (EN-22768-1) Class M
֍ ISO 13920 Class B
֍ TS EN 10034 Çelik I ve H- Profilleri- Biçim ve Boyut Toleransları

3.0. İMALAT
3.1 İmalatı Yapılmış Parçalar;
İmal edilmiş parçaların üzerine montajda kolaylık sağlanması için, parça Heat Number, parçanın konumunu ve yerini gösteren numaralar soğuk damga ile vurulacaktır. Tüm parçalar projelerde belirtilen şartlarda düzgün olacaktır. Herhangi bir nedenden dolayı (Sevkiyat ve İstifleme dahil) malzemede çarpıklık korozyon olmayacaktır.

3.2 Malzeme;
İmalat ve montaj için kullanılacak tüm ürünler (Elektrot, vb.) üreticinin talimatları ve tavsiyelerine göre yapılacaktır.

3.3 Malzeme Sertifikaları;
Temin edilecek tüm çelik malzemelerin ve bağlantı elemanlarının EN 10204 EN 3.1 sertifikası olacaktır. Bu sertifikada ürün izlenebilirliği anlaşılır olacaktır. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, satın alma öncesi malzeme özeliklerini gösteren sertifikayı yazılı olarak İşveren’in onayına sunacaktır. Sertifikasız ve/veya uygun olamayan sertifika ile temin edilmiş malzeme Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından kabul edilmeyecektir.

3.4. Kaynak;
İş bu şartnamenin 5. nci bölümünde belirtilen esaslara göre kaynaklar yapılacaktır.

3.5. Kesim
Çelik Profillerin kesimi (H,I,U profiller, köşebentler, lamalar ve bağ elemanları) testere ile yapılacaktır. Bunun dışındaki kesim yöntemi Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından kabul edilmeyecektir.
Saçların kesimi mekanik kesme yöntemi (El yakarak kesme makinesi) ile yapılacaktır. İşveren’in onayı olmadan elle (Manüel) yakarak kesme yöntemi (Oksijen ile kesme, Şalama ile kesme) kesinlikle uygulanmayacaktır.

3.6. İmalat Toleransları;
İmalat sonrası çelik profillerde TS EN 10034’e göre ölçü kontrolleri yapılarak İşveren’e raporlanacaktır.

3.7. İmalat Süreci;
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tüm imalat aktivitelerini İşveren’in belirlediği süreç içerisinde tamamlayacak şekilde imalat programı hazırlayarak İşveren’in onayına sunacaktır.

3.8. İmalat Yeri;
İşveren’in onayı ile çelik konstrüksiyon imalatları Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamanın kendi atölyesi ve/veya İşveren tarafından uygun görülen yerde yapılacaktır.

3.9. İmalat Prosedürü;
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalat prosedürünü hazırlayıp İşveren’in onayına sunacaktır.

4.0. MONTAJ
4.1. Kodlar ve Standartlar
֍ Şartname 001. Pakel Çelik İşleri Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.001)
֍ Şartname 002. Pakel Kaynakların Radyografik Kontrolü Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.002)
֍ Şartname 003. Pakel Genel Boya Şartnamesi (Pakel/ŞN.003)
֍ TS 648,
֍ TS 3357,
֍ DIN 18800 standartlarına uygun bir şekilde yapılacaktır.
֍ ISO 2768-1 (EN 22768-1) Class M

4.2. Depolama
4.2.1. Çelik konstrüksiyon elemanlarının boşaltma ve depolama işlemleri montaj sıralamasına uygun olarak atölye veya ambardan çekilmesi prensibi ile çelik konstrüksiyon elemanlarının depolanması sağlanacaktır.

4.2.2. Çelik parçaların istiflenmesi sırasında malzemeler sudan korunmalıdır. İstif sonucu oluşabilecek eğilme ve kırılmalar hiçbir nedenle Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından kabul edilmeyecektir.

4.2.3. Teslim raporları uyarınca gelen konstrüksiyon elemanları çelik projelerinin üzerine markalaması yapılacaktır.

4.2.4. Malzeme sevk evrakı uyarınca fiziksel kontrolleri yapılacaktır.

4.2.5. Malzeme tesellüm raporları hazırlanacaktır.

4.3. Montaj Şartları
4.3.1. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tüm montaj aktiviteleri İşveren’in belirlediği süreç içinde tamamlayacak şekilde montaj programı hazırlayacaktır.

4.3.2. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama çelik montaj prosedürü hazırlayıp İşveren’in onayına sunacaktır.

4.3.3. İmalatı yapılmış parçalar ISO 2768-1 (EN 22768-1) Class M’de belirtilen tolerans sınırlarında monte edilecektir. Montaj için hazırlanan parçalar nakliye ve montaja kadar olası hasarlardan korunacaktır.

4.3.4. Montaj için gerekli tüm ekipmanlar, iş programına göre çelik montaj işlerinin belirlenen sürede tamamlanabilmesi için uygun ve yeterli kapasitede olacaktır.

4.3.5. Montajı yapılacak çelik yapının terazisi, şakulü, kotları sağlandıktan ve çelik yapının sağlamlığından emin oluncaya kadar geçici supportların hiçbiri alınmayacaktır.

4.3.6. Çelik konstrüksiyon elemanları münferit elemanlar olarak monte edilebileceği gibi, İşveren’in onayı ile sahada bir araya getirilerek ön montajı yapılmış guruplar halinde de montajı yapılabilecektir. Söz konusu elemanlar üzerinde spot ölçü kontrolleri yapılacaktır.

4.3.7. Montaj için referans olacak kodlar ve eksen çizgileri Topograf ekipleri tarafından belirlenecek ve temeller üzerine işaretlenecektir.

4.3.8. Çelik yapıya ait her parçanın montajı yapıldıktan ve seviye ayarları (Kot-koordinat-şakul) tamamlandıktan sonra sabitlenecektir. Seviye ayarları tamamlanıncaya kadar herhangi bir ekipman veya boru montajı yapılmayacaktır.

4.3.9. Çelik yapıların montajı sırasında, sahada açılacak deliklerin hepsi matkap kullanılmak suretiyle olacaktır.

4.3.10. Çelik yapıya ait montaj resimlerinde aksi belirtilmedikçe sahada kaynak yapılmayacaktır.

4.3.11. Proje ve şartnamelerde belirtilmiş oranda cıvata torklamaları yapılacaktır. Montaj sonrasında cıvata torklama kontrolü için inspekşın raporu tutularak İşveren’in onayına sunulacaktır.

4.3.12. Montaj sırasında cıvata torklama ekibinin uygulama ile ilgili olarak tecrübeli olması gerekmektedir.

4.3.13. Cıvata boyu, cıvatanın takılıp, pul ve somun yerleştirilip sıkıldıktan sonra en az 2 diş somun üzerinde kalacak şekilde ayarlanacaktır.

4.3.14. Galvanizlenmiş malzemelerin montajı sırasında galvaniz yüzeylerde oluşabilecek hasarlar, çinko ile zenginleştirilmiş soğuk galvaniz boya ile üretici firma talimatlarına göre tamir edilecektir.

4.3.15. Çelik profillerin sahadaki montajı sırasında gerekebilecek ufak modifikasyonlar İşveren’in izni ile yapılacaktır. Sahada yapılan her türlü modifikasyon raporlanacaktır.

5.0. KAYNAK
5.1. Kaynaklar TS 3357, DIN 18800, TSP W1, TSP W7 ve TSP W8 standartlarına uygun bir şekilde yapılacaktır. İmalat sırasında parçalar WELDING GENERAL TOLERACES ISO 13920 tolerans Class B standardında belirtilen tolerans sınırlarında ölçü kontrolleri yapılacaktır. Montaj öncesi parçaların ölçü kontrolleri yapılacaktır. Yapılan ölçü kontrolleri hazırlanan form ile İşveren’in onayına sunulacaktır.

5.2. Yapılacak kaynaklar ve yöntemleri için Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama kaynak öncesi, kaynak prosedürünü (WPS) hazırlayarak İşveren’in onayına sunacaktır. Hazırlanan WPS’ler Elle Ark Kaynak yöntemine göre olacaktır. İşveren’in uygun gördüğü yerlerde Gaz altı kaynak yöntemi kullanılabilir.

5.3. WPS’ler EN 288-2 standardındaki kapsamlara uygun bir şekilde hazırlanacaktır. WPS’ler her farklı kaynak yöntemi, kalınlık ve birleştirme detayları için ayrı hazırlanacaktır.

5.4. Hazırlanan WPS’ lerin uygunluğunu test etmek için EN 288-3 standardında belirtilen testler İşveren’in nezaretinde yapılarak PQR (Yöntem Testi) raporu hazırlanacaktır.

5.5. Kaynakları yapacak olan kaynakçılar EN 287-1 standardında istenen şekilde, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama ve İşveren kontrollerinin nezaretinde test edilerek, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından hazırlanan kaynakçı sertifikaları İşveren’in onayına sunulacaktır. Ayrıca test sonucunda belirli yöntem ve aralıklarda kaynak yapmasına izin verilen kaynakçılara yaka kartı Pakel tarafından hazırlanacaktır. Kaynakçıların bu yaka kartını sürekli takması Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından sağlanacaktır.

5.6. Kaynaklar atmosferik şartlardan (Örneğin: Yağmur, toz, rüzgar vb.) korunacaktır.

5.7. Kaynak öncesi ve sonrası malzemede ISO 13920 Class B’ye göre ölçü kontrolleri yapılarak, İşveren’in kontrollerine onaylatılacaktır.

5.8. Kaynaklar, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından hazırlanan kaynak planına göre yapılacaktır. Hazırlanan Kaynak Planı İşveren’in onayına sunulacaktır.

5.9. Tüm kaynaklar en az iki paso olacaktır.

5.10. Kaynak öncesi malzemede kaynak bölgesi boya, pas ve kaynakta kusura neden olabilecek diğer maddelerden temizlenecektir.

5.11. Kaynak sonrası kaynak bölgesindeki tüm cüruf ve sıçrantılardan temizlenecektir.

5.12. Bazik elektrotlar üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda fırınlanacaktır. Bununla ilgili prosedür hazırlanarak İşveren’in onayına sunulacaktır. Elektrot kurutma fırınının üzerine onaylanan kurutma prosedürü asılacaktır. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama bazik elektrotların kaynakçılara doğru bir şekilde dağıtımından sorumlu olacaktır.

5.13. Elektrot kurutma fırınları en az iki adet olacaktır. (Fırınlama ve bekletme için)

5.14. Elektrot kurutma fırınları, kaynakçıların kullandığı tüm termoslar ve tüm kaynak makinelerinin kalibrasyonları Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından yaptırılarak, İşveren’in onayına sunulacaktır.

5.15. Bazik elektrotlar kaynak sırasında termosta, 100ºC‘de muhafaza edilecektir. Hiçbir nedenle termosların kapakları açık olmayacaktır.

5.16. Elektrotlar EN 10204 3.1 sertifikalı olacaktır. Alınan her yeni parti elektrotlar için sertifikalar temin edilerek İşveren’in onayına sunulacaktır.

6.0. DÖŞEMELER
Döşemeler, projelerde belirtilen tipte ve ölçüye uygun şekilde imalatı yapılacaktır.

7.0. MERDİVENLER
7.1. Merdiven imalatları projelere uygun şekil ve boyut da yapılacaktır.

8.0. KORKULUK VE SÜPÜRGELİKLER
8.1. Korkuluk ve süpürgeliklerin imalatları projelere uygun şekil ve boyut da yapılacaktır.

9.0. KONTROL VE TEST
9.1. Tüm kontrol ve testler Pakel kalite kontrol birimi, İşveren’in kontrol mühendisleri ile koordine edilerek yapılacaktır.

9.2. Tüm çelik konstrüksiyon işleri imalattan önce imalat esnasında ve imalat sonrasında kalite kontrol ve testlerinin nasıl olacağı, tarafların hangi noktalarda belirlenen testlere ve kontrollere katılacağını belirleyen Kalite planı Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından hazırlanacaktır. İşveren kontrollerinin onayı sonrası yürürlüğe girecektir.

9.3. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalat ve montaj esnasındaki kalite kontrol ve testleri kalite planında belirtilen programa göre ve tarafların programdaki belirlenen noktalarda katılımını sağlayarak imalatını yapacaktır. İlgili kalite planı üzerindeki belirlenen gözetim noktaları taraflarca imzalanarak orijinalleri İşveren’e verilecektir.

9.4. Tahribatlı ve Tahribatsız muayeneler kalite planında belirlendiği şekilde Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından yaptırılacaktır.

9.5. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, kaynak planını hazırlayıp, İşveren’in kontrollerinin onayına sunacaktır. İşveren’in onayı sonrası kaynak planı yürürlüğe girecektir.

9.6. Son ölçü kontrolleri Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama ve İşveren tarafından yapılacaktır.
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından hazırlanacak olan ve son ölçü kontrollerinin belirtildiği rapor İşveren’in onayına sunulacaktır.

9.7. Tüm tahribatsız muayeneler ile ilgili rapor formları, İşveren’e teslim edilecektir.

10.0. SON MADDE
Bu Şartname 10 (on) madde halinde düzenlenmiştir.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama