Çelik Yapılar İmalat ve Montaj Teknik Şartnamesi

MADDE-1.0. KAPSAM
MADDE-2.0. STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER
MADDE-3.0. İMALAT
MADDE-4.0. MONTAJ
MADDE-5.0. KAYNAK
MADDE-6.0. DÖŞEMELER
MADDE-7.0. MERDİVENLER
MADDE-8.0. KORKULUK VE SÜPÜRGELİKLER
MADDE-9.0. KONTROL VE TEST
MADDE-10.0. SON MADDE

1.0. KAPSAM
1.1. Bu Şartname, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından yapılacak olan iş bu proje kapsamındaki çelik yapılar, platformlar, merdivenler, korkuluklar, sahanlıklar ve boru köprüsü konstrüksiyonlarının imalatı, montajı için gerekli minimum şartları belirler.

1.2. Bu standardın amacı çelik konstrüksiyon imalat, montaj ve saha kontrollerinin belirlenen şartnameler, standartlar ve projelere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

2.0. STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER
֍ Şartname 001. Pakel Çelik İşleri Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.001)
֍ Şartname 002. Pakel Kaynakların Radyografik Kontrolü Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.002)
֍ Şartname 003. Pakel Genel Boya Şartnamesi (Pakel/ŞN.003)
֍ TS 648
֍ TS 3357
֍ DIN 18800
֍ BS 449
֍ AISC
֍ Türkiye Deprem bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar
֍ ISO (EN-22768-1) Class M
֍ ISO 13920 Class B
֍ TS EN 10034 Çelik I ve H- Profilleri- Biçim ve Boyut Toleransları

3.0. İMALAT
3.1 İmalatı Yapılmış Parçalar;
İmal edilmiş parçaların üzerine montajda kolaylık sağlanması için, parça Heat Number, parçanın konumunu ve yerini gösteren numaralar soğuk damga ile vurulacaktır. Tüm parçalar projelerde belirtilen şartlarda düzgün olacaktır. Herhangi bir nedenden dolayı (Sevkiyat ve İstifleme dahil) malzemede çarpıklık korozyon olmayacaktır.

3.2 Malzeme;
İmalat ve montaj için kullanılacak tüm ürünler (Elektrot, vb.) üreticinin talimatları ve tavsiyelerine göre yapılacaktır.

3.3 Malzeme Sertifikaları;
Temin edilecek tüm çelik malzemelerin ve bağlantı elemanlarının EN 10204 EN 3.1 sertifikası olacaktır. Bu sertifikada ürün izlenebilirliği anlaşılır olacaktır. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, satın alma öncesi malzeme özeliklerini gösteren sertifikayı yazılı olarak İşveren’in onayına sunacaktır. Sertifikasız ve/veya uygun olamayan sertifika ile temin edilmiş malzeme Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından kabul edilmeyecektir.

3.4. Kaynak;
İş bu şartnamenin 5. nci bölümünde belirtilen esaslara göre kaynaklar yapılacaktır.

3.5. Kesim
Çelik Profillerin kesimi (H,I,U profiller, köşebentler, lamalar ve bağ elemanları) testere ile yapılacaktır. Bunun dışındaki kesim yöntemi Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından kabul edilmeyecektir.
Saçların kesimi mekanik kesme yöntemi (El yakarak kesme makinesi) ile yapılacaktır. İşveren’in onayı olmadan elle (Manüel) yakarak kesme yöntemi (Oksijen ile kesme, Şalama ile kesme) kesinlikle uygulanmayacaktır.

3.6. İmalat Toleransları;
İmalat sonrası çelik profillerde TS EN 10034’e göre ölçü kontrolleri yapılarak İşveren’e raporlanacaktır.

3.7. İmalat Süreci;
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tüm imalat aktivitelerini İşveren’in belirlediği süreç içerisinde tamamlayacak şekilde imalat programı hazırlayarak İşveren’in onayına sunacaktır.

3.8. İmalat Yeri;
İşveren’in onayı ile çelik konstrüksiyon imalatları Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamanın kendi atölyesi ve/veya İşveren tarafından uygun görülen yerde yapılacaktır.

3.9. İmalat Prosedürü;
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalat prosedürünü hazırlayıp İşveren’in onayına sunacaktır.

4.0. MONTAJ
4.1. Kodlar ve Standartlar
֍ Şartname 001. Pakel Çelik İşleri Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.001)
֍ Şartname 002. Pakel Kaynakların Radyografik Kontrolü Teknik Şartnamesi (Pakel/ŞN.002)
֍ Şartname 003. Pakel Genel Boya Şartnamesi (Pakel/ŞN.003)
֍ TS 648,
֍ TS 3357,
֍ DIN 18800 standartlarına uygun bir şekilde yapılacaktır.
֍ ISO 2768-1 (EN 22768-1) Class M

4.2. Depolama