Corona (COVID-19) Virüs ile İlgili Alınan Tedbirler Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın ofis, imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda Türkiye de ve dünyada baş gösteren Corona (COVID-19) Virüs hakkında çalışma ortamlarında ve çalışma ortamı dışında olası tehlike ve risklere karşı alınması gereken ve alınan önlem ve tedbirleri belirlemek, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını sağlamak amacıyla devletimizin aldığı kural, kanun, yönetmelik ve tebliğlerine dayanılarak risk değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak işleyişinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:
MADDE 2 –
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın ofis, imalat ve montaj faaliyetleri sırasında yönetim, işletme ve denetiminin de çalışan personel, hizmet verilen firma ve çalışanları, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirleri kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
Corona (COVID-19) Virüs:
Solunum yolu ile yani, çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilip hastalandırabilecek bir bulaşma yolu ile bulaşan, Çin’de ortaya çıkmış bir virüstür.
Corona (COVID-19) Virüs Nasıl Bulaşır?
Virüs solunum yolu ile bulaşır. Burada, tüm araştırmalar kesinleşmemiştir; bu yüzden, “Her türlü solunum yolu” demek gereklidir. Yani mikrop, öksürmek veya tıksırmakla havada belli sürede asılı kalabilir. Virüs, tabii ki öpüşmek ve en yaygın olarak eller ile de bulaşır.
Normalde hastalığı alan bir kişi, hasta olduğunun farkına varmadan ve belirtiler ortaya çıkmadan virüsü yaymaya başlayabilir. Burada, “inkübasyon dönemi” dediğimiz bir “kuluçka” dönemi vardır. Ancak Corona (COVID-19) Virüs için bu, tam olarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdilik kuluçka süresinin 2-14 gün olduğu düşünülüyor.
Corona (COVID-19) Virüs Belirtileri Nelerdir?
Ateş, öksürük ve nefes darlığı, başlıca sözü edilen belirtiler. Ancak her türlü solunum yolu hastalığı belirtilerini dikkate almakta yarar var. Burun akıntısı, halsizlik, vücut ağrısı da belirtiler arasında yer alıyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor. Virüsün ilerlemesi durumda ise bazen zatürre gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Corona (COVID-19) Virüs sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı. Ayrıca yapılan son açıklamalarla birlikte koku ve tat duyusu kaybının Corona (COVID-19) Virüs belirtisi olarak yer alabildiği açıklandı. Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir. Hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa Corona (COVID19) Virüs olabilme ihtimaline karşılık en yakın sağlık birimine kontrole gidilmelidir.
Corona (COVID-19) Virüs Nasıl Yayılır
Corona (COVID-19) Virüs insana ilk bulaşması muhtemelen enfekte hayvanlara maruz kalma sonucunda ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında bu virüsü kişiden kişiye yayıldığı düşünülmektedir;
Birbirine yaklaşık 1.5 metreden daha fazla yakın temasta bulunan kişilerde ve enfekte bir kişinin hapşırmasıyla üretilen solunum damlacıklarının diğer insanlara bulaşmasıyla virüs yayılmaktadır.
Kimler Corona (COVID-19) Virüs Riski Taşıyor
Herkes, çünkü bu yeni bir virüs ve kimse bağışık değil. Ancak, herkes hastalık belirtisi göstermeyebilir. Hastalananların hepsi, ağır hastalık geçirecek anlamına da gelmez.
Corona (COVID-19) Virüs Tedavisi Nasıl Yapılır?
Spesifik, yani Corona (COVID-19) Virüs’e özgü (Corona Virüs’ü “öldüren”) bir ilaç yoktur. Bu, virüs hastalıklarının çoğu için böyledir. Ağır hastalanan kişilerin yatırılarak, “destekleyici tedavi” görmeleri gerekir. Yani nerede sıkıntılı bir durum varsa onu çözmeye yönelik tedaviler yapılır. Eklenen başka mikroplar (bakteri enfeksiyonu) olduğunda, onlar tedavi edilir.
Corona (COVID-19) Virüsten Nasıl Korunur?
Sağlık durumumuzu en üst düzeyde tutmak, dengeli ve iyi beslenmek, stresle başa çıkabilmek, yeterli uyumak her türlü hastalığa karşı yapabileceğimiz en önemli şeydir. Ayrıca kontrolsüzce etrafa aksırıp, tıksırmamak, öksürürken ağzımızı mendille kapatmak, ellerimize solunum salgılarımızı bulaştırmamak, bulaşırsa sabunla yıkamak, dezenfekte etmek önemli. El hijyenine dikkat edilmeli, en azından bu dönem el sıkışmamalı.
Eller kirliyken ağız ve burna götürülmemeli, el dezenfektanı kullanılmalı. Kapalı ortamlarda bulunmamaya da dikkat edilmeli. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı.
Bunun dışında, gündemi takip ederek, toplu taşıma davranışlarımızı güncel tutmak (maske takmak vb), tek kullanımlık mendil, el dezenfektanları taşımak, elleri “gereken her durumda” sabunla yıkamak, bu dönem asla el sıkışmamak, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyorsak kişisel bulaştırmama davranışları edinmek, gerekirse evden çıkmamak alınabilecek önlemler arasında.
5 ADIMI UYGULAYIN
֍ Ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye boyunca dirseklere kadar yıkayın,
֍ Öksürürken tek kullanımlık mendil kullanın veya dirsek içine doğru öksürün
֍ Yüzünüze dokunmaktan kaçının,
֍ Sosyal Mesafeyi Koruyun (Minimum 1,5 Metre)
֍ Kalabalık ortamlara kesinlikle girmeyin ve mümkünse evde kalın
İş Yerinde Hangi Önlemler Alınmalıdır?
Bu kapsamda, Corona (COVID-19) Virüs ile ilgili bilgilendirme notlarının hazırlanması ve çalışanlara duyurulması yapılmış ve uyarılar her gelen bilgi ile çalışanlara duyuru, eğitim ve ilan panoları vasıtasıyla aktarılmaktadır (virüsün niteliği, nasıl bulaştığı, şüphe halinde neler yapılması gerektiği, işyerinde alınan önlemler çalışanlara aktarılmalıdır).
Dünya çapında Corona (COVID-19) Virüs vakalarını önlemek için uzmanlar, özelikle yaşlıları ve bağışıklığı düşük olan bireyleri ekstra tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Böylesi bir risk ortamında tüm bireylere ve kurumlara da belirli sorumluluklar düşüyor. Okullar tatil ediliyor, etkinlikler iptal ediliyor ve insanlar olabildiğince kapalı ortamlarla bulunmamaları yönünde uyarılmaktadır.
Peki ya, çalışanlar?
Çalışanlarla ilgili kararların bireysel bir şekilde alınması elbette ki zor, ancak karar almakta hızlı davranan şirketler de yok değildir. Bu firmalardan bir tanesi de Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’dır.
Çalışanlarla iletişim;
Bu tarz kriz durumlarında işverenlere düşen en büyük görevlerden biri süreç boyunca şeffaf olmak ve hem yetkililerle hem de çalışanlarla olan iletişimi koparmamak olduğunun bilincinde olan Pakel gelişmeleri yakından takip ederek, güncel gelişmeleri çalışanları ile paylaşmakta anlık, hızlı ve doğru kararlar vererek bunları uygulamaya sokmaktadır.
Firmamız virüsün olumsuz etkilerini en aza indiren çalışma kurallarının konulmasını ve var olan enfeksiyonun kontrol altına alınarak güven ortamı yaratılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Çalışanlarımız bazen sadece bir şüpheyle önlem amaçlı gözlem altına alınabilir. Bu gibi durumlarda bahsi geçen çalışanların hastalıkla damgalanmaması için aşağıdaki önlemler alınabilinir;
֍ Koronavirüs için tanı ve tedavi sürecindeki çalışanların mahremiyetini korumak,
֍ Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin doğru bilgileri ve doğru bilinen yanlışları paylaşmak,
֍ Sosyal medyadaki paylaşımlar konusunda temkinli olmak ve çalışanları uyarmak,
֍ Süreç hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldıktan sonra bilgi vermek ve varsayımlar üzerinden hareket etmemek.
Teknolojik olarak gelişmiş bir çağda yaşıyor olsak da Corona (COVID-19) Virüs sonrası gördüğümüz tablo şu ki dünya üzerindeki birçok ülke, bu tür kriz ortamlarına henüz hazırlıklı değil. Süreç en başından beri bilinmezlerle dolu ve herkes bir an önce her şeyin normalleşmesini istiyor. Ancak normalleşmenin ne zaman olacağı da hiç belli olmamaktadır. O yüzden alınan tüm tedbirlere harfiyen uyulacak ve bunları gerekirse yaşam felsefemiz haline getireceğiz.
Salgından kaynaklanan kişisel tehlikelere ilişkin artan belirsizlik ve bu durumun yarattığı endişe ortamının ekonomi üzerindeki etkisi, belki de çalışma şekillerinde zorunlu bir değişimi gerekli kılacaktır.
Corona (COVID-19) Virüs Salgını İş Yerimizi Nasıl Etkileyebilir
İnfluenza virüslerine benzer şekilde Corona (COVID-19) Virüsünün geniş salgınlara neden olma potansiyeli vardır. Hali hazırda bu virüs için herhangi bir aşı geliştirilemediğinden salgın daha da hızlı yayılım gösterebilir.
Bu salgın nedeniyle iş yerlerinde devamsızlık artacaktır. Bu durum, sadece virüs bulaşmış kişiler için olmayabilir. Hasta olan aile üyeleri yüzünden de bu durum yaşanabilir. İşlerin zamanında yapılamaması ve anlaşmalarda verilen termin sürelerinin aksaması firmamızı zor duruma sokacaktır. Firmamız çalışanlarının, ailelerinin, tedarikçilerimizin, iş ve özel yaşantımızda görüştüğümüz her firma ve firma çalışanlarının sağlıkları bizler için çok önemli olduğunun bilincinde hareket etmeliyiz.
Çalışanın Corona (COVID-19) Virüs nedeniyle genel olarak yükümlülükleri nelerdir?
Çalışanın da kendisinin ve diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak, işverenle işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışanların öncelikle kendilerinin ve çevrelerinin sağlığını koruması ve şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan çalışanların durumunu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir. Riskli grupta bulunmasına veya hastalanmasına karşın durumu işverenine bildirmeyerek veya geç bildirimde bulunması nedeniyle çalışma arkadaşlarını riske atan çalışanın da kişisel sorumluluğunun bulunacağı göz ardı edilmemelidir.
Çalışanların Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Alınan ve Alınacak Önlemler
Çalışma ortamında oluşabilecek riskler belirlenmiş olup belirlenen riskler ile alakalı devletin yetkili kurum ve kuruluşlarının verdiği talimatlara harfiyen uyulmaktadır. Firmamız alınan bu tedbir ve önlemlere ek olarak Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık Planı üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
ALINAN ÖNLEMLER:
Alınan önlem ve tedbirler şu şekildedir;
֍ Fabrikada aynı anda çalışan sayısının azaltılması,
֍ Üst yönetim tarafından haftalık çalışma günleri ve saatleri ile alakalı olarak alınan tedbir şu şekildeydi;
Bir kısım çalışanlar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü çalışma yapması, diğer kısım çalışanlar Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalışma yapması uygun görüldü. Bu sayede aynı anda fabrika içerisinde çalışma yapan, soyunma odasında soyunan ve giyinen, tuvaleti ve lavaboları kullanan, yemekhaneyi kullanan, işe gelip giderken servisi kullanan çalışan sayısı azaltılarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilecekti. Devletimiz tarafından Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu çalışma yapan kişiler işyerine gelemeyecekleri için bu grupta çalışan personelin çalışma saatleri şu şekilde düzenlenmiştir; Bir kısım çalışanlar 08.00 – 18.00 saatleri arasında diğer kısım çalışanlar 09.30 – 19.30 saatleri arasında çalışacaktır. İlerleyen günlerde devletimizin hafta sonu çalışmaya müsaade etmesi durumunda ilk planlanan çalışma gün ve saatlerine dönülecektir.
֍ Kronik rahatsızlıkları olan ve 60 yaş üzeri tüm çalışanların senelik izne veya idari izne gönderilmesi,
֍ Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlar senelik izne gönderilmiştir. Hak ettikleri senelik izin bitimi sonrası gelecek senenin senelik izni kullandırılacaktır. Senelik izinlerin bitiminde sorunların devam etmesi durumunda kısmi çalışma veya idari izne çıkartılacaktır.
֍ Zorunlu olmadıkça çalışanlar haricinde fabrikaya giriş ve çıkışların yapılmaması,
Fabrika çalışanları haricinde zorunlu olmadıkça dışarıdan fabrikaya girişler yasaklanmıştır.
֍ Ofislerde çalışan personel sayısının azaltılması,
İdari personelin kullandıkları ofis tarzı yer ve bölgelerde odada çalışan sayısı maksimum 2 olacak şekilde organize edilmiştir.
֍ Fabrika giriş kapısına dezenfeksiyon makinasının kurulması,
֍ Fabrika giriş kapısında güvenlik görevlileri giriş ve çıkışlarda ateş ölçülmesi,
Fabrika girişinde görevli Güvenlik Görevlileri tarafından fabrika giriş ve çıkışında herkesin (çalışan personel, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirleri) baş ve boynundan ateş ölçümü dijital makineleri vasıtasıyla ölçülmekte olup sorun gözlemlenen kişilerin olası durumunda fabrikaya girişi yapılmayıp ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı aranarak buradan gelecek bilgi ve talimatlara uyularak en yakın yetkili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin yapılması planlanmaktadır.
֍ Fabrika çalışanlarının evinde yaşayan Aile bireylerine maske gönderilmesi,
Çalışanların evlerinde ikamet eden aile bireyi sayısı kadar yıkanabilir maske teslimi yapılmış ve bu sayede çalışanların evlerindeki aile bireylerinin sağlıklarına da bir nebze katkı sağlanmıştır.
֍ Fabrika giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektasyon makinalarının yerleştirilmesi,
İşe gelip giderken serviste sosyal mesafe kurallarına uymak için tek kişilik oturma düzenine geçilmesi ve serviste maske takma zorunluğu kuralının getirilmesi,
֍ Fabrika içerisinde yapılan tüm çalışmalarda normal zamanlarda yapılan maske kullanma uygulamasına bu dönemde daha da hassasiyetle önem verilmiş olup tüm çalışanlar bu kurala kendi sağlıkları ve diğer çalışanların sağlığını tehdit etmemek amacıyla harfiyen uyması sağlanmaktadır,
֍ Fabrikanın tüm hollerine, tuvalet önlerine, ofis koridorlarına el dezenfektasyon makinalarının yerleştirilmesi,
֍ Soyunma odalarındaki personel sayılarının azaltılması ve yeni soyunma odaları yapılması,
֍ Soyunma odalarına Ultraviyole lambalar koyularak bu bölgelerde hiç kimsenin olmadığı zamanlarda bu Ultraviyole lambalar çalıştırılarak bakteri ve mikrop temizliğinin yapılması,
Yeni yemekhanede yemek alma ve masalarındaki oturma düzeni,
֍ Yapılan yeni yemekhanede çalışanların yemek alma sırasında sosyal mesafe kuralına uyularak yemek alma sırasına girilip yemek alınması bu şekilde organize edilmiştir. Ayrıca oturma düzeni şu şekilde planlanmış ve uygulanmaktadır. Yemek masalarında 2’şer kişi oturmakta olup bu kişilerde karşılıklı fakat çapraz şekilde yemek yemektedirler. Yemeğini yiyen kişiler masayı terk ettikten sonra konu hakkında görevlendirilmiş bir yemekhane çalışanı masayı silip temizlemekte daha sonra diğer iki kişi yemeğini alarak yemek masasına oturmaktadır.
֍ Yemekhanedeki kullanılan tabldot değişikliği,
Daha önce yemekhanede mika tabak, metal çatal, bıçak ve kaşık veriliyordu. Yeni yapılan düzenlemeyle bu uygulamadan vazgeçilerek tek kullanımlık köpük tabldot, poşetler içinde ekmek, plastik çatal, bıçak ve kaşık kullanılmasına başlanmıştır. Ayrıca daha önce sürahi içerisinde masalarda bulunan su ve tek kullanımlık kağıt bardaklar kaldırılmış ve bunun yerine kişisel kullanım için 0,5 Litrelik pet sular kullanılmaktadır.
֍ Yemekhane girişine ayrıca el yıkama lavabo ve musluklarının yapılması ve dezenfektasyon makinalarının yerleştirilmiştir,
֍ Günlük olarak çalışanların bulunduğu ve çalıştıkları her ortam bir görevli tarafından ilaçlama yapılmaktadır,
֍ Tuvalet ve gerekli görülen her bölgeye Ultraviyole lambalar koyularak bu bölgelerde hiç kimsenin olmadığı zamanlarda bu Ultraviyole lambalar çalıştırılarak bakteri ve mikrop temizliği yapılmaktadır,
֍ Fabrika içerisinde personelin çalışma yaptıkları bölgelere su dolapları yerleştirerek kişisel kullanım için 0,5 Litrelik su yerleştirilmesi,
֍ Fabrika ana ambarına İş Sağlığı ve Güvenliği dolabı yerleştirilerek çalışanların eldiven ve maske ihtiyaçlarını kartlı sistemle almalarının sağlanması,

Aksi belirtilmediği sürece ve devletimizden yapılan herhangi bir açıklama gelene kadar Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama hizmet verdiği tüm bölgelerde bu kurallara aynı şekilde uyulacak olup ilerleyen günlerde oluşabilecek durumlara istinaden ilaveler yapılabilir. Burada yazılanlar ve ileride yapılacak değişiklik ve ilaveler çalışanlara ilan panoları, eğitimler ve talimatlar ile aktarılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Formlar

Referanslar
֍ T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSE (COVID-19) KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama