Corona (COVID-19) Virüs ile İlgili Alınan Tedbirler Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın ofis, imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda Türkiye de ve dünyada baş gösteren Corona (COVID-19) Virüs hakkında çalışma ortamlarında ve çalışma ortamı dışında olası tehlike ve risklere karşı alınması gereken ve alınan önlem ve tedbirleri belirlemek, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını sağlamak amacıyla devletimizin aldığı kural, kanun, yönetmelik ve tebliğlerine dayanılarak risk değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak işleyişinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:
MADDE 2 –
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın ofis, imalat ve montaj faaliyetleri sırasında yönetim, işletme ve denetiminin de çalışan personel, hizmet verilen firma ve çalışanları, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirleri kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
Corona (COVID-19) Virüs:
Solunum yolu ile yani, çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilip hastalandırabilecek bir bulaşma yolu ile bulaşan, Çin’de ortaya çıkmış bir virüstür.
Corona (COVID-19) Virüs Nasıl Bulaşır?
Virüs solunum yolu ile bulaşır. Burada, tüm araştırmalar kesinleşmemiştir; bu yüzden, “Her türlü solunum yolu” demek gereklidir. Yani mikrop, öksürmek veya tıksırmakla havada belli sürede asılı kalabilir. Virüs, tabii ki öpüşmek ve en yaygın olarak eller ile de bulaşır.
Normalde hastalığı alan bir kişi, hasta olduğunun farkına varmadan ve belirtiler ortaya çıkmadan virüsü yaymaya başlayabilir. Burada, “inkübasyon dönemi” dediğimiz bir “kuluçka” dönemi vardır. Ancak Corona (COVID-19) Virüs için bu, tam olarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdilik kuluçka süresinin 2-14 gün olduğu düşünülüyor.
Corona (COVID-19) Virüs Belirtileri Nelerdir?
Ateş, öksürük ve nefes darlığı, başlıca sözü edilen belirtiler. Ancak her türlü solunum yolu hastalığı belirtilerini dikkate almakta yarar var. Burun akıntısı, halsizlik, vücut ağrısı da belirtiler arasında yer alıyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor. Virüsün ilerlemesi durumda ise bazen zatürre gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Corona (COVID-19) Virüs sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı. Ayrıca yapılan son açıklamalarla birlikte koku ve tat duyusu kaybının Corona (COVID-19) Virüs belirtisi olarak yer alabildiği açıklandı. Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir. Hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa Corona (COVID19) Virüs olabilme ihtimaline karşılık en yakın sağlık birimine kontrole gidilmelidir.
Corona (COVID-19) Virüs Nasıl Yayılır
Corona (COVID-19) Virüs insana ilk bulaşması muhtemelen enfekte hayvanlara maruz kalma sonucunda ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında bu virüsü kişiden kişiye yayıldığı düşünülmektedir;
Birbirine yaklaşık 1.5 metreden daha fazla yakın temasta bulunan kişilerde ve enfekte bir kişinin hapşırmasıyla üretilen solunum damlacıklarının diğer insanlara bulaşmasıyla virüs yayılmaktadır.
Kimler Corona (COVID-19) Virüs Riski Taşıyor
Herkes, çünkü bu yeni bir virüs ve kimse bağışık değil. Ancak, herkes hastalık belirtisi göstermeyebilir. Hastalananların hepsi, ağır hastalık geçirecek anlamına da gelmez.
Corona (COVID-19) Virüs Tedavisi Nasıl Yapılır?
Spesifik, yani Corona (COVID-19) Virüs’e özgü (Corona Virüs’ü “öldüren”) bir ilaç yoktur. Bu, virüs hastalıklarının çoğu için böyledir. Ağır hastalanan kişilerin yatırılarak, “destekleyici tedavi” görmeleri gerekir. Yani nerede sıkıntılı bir durum varsa onu çözmeye yönelik tedaviler yapılır. Eklenen başka mikroplar (bakteri enfeksiyonu) olduğunda, onlar tedavi edilir.
Corona (COVID-19) Virüsten Nasıl Korunur?
Sağlık durumumuzu en üst düzeyde tutmak, dengeli ve iyi beslenmek, stresle başa çıkabilmek, yeterli uyumak her türlü hastalığa karşı yapabileceğimiz en önemli şeydir. Ayrıca kontrolsüzce etrafa aksırıp, tıksırmamak, öksürürken ağzımızı mendille kapatmak, ellerimize solunum salgılarımızı bulaştırmamak, bulaşırsa sabunla yıkamak, dezenfekte etmek önemli. El hijyenine dikkat edilmeli, en azından bu dönem el sıkışmamalı.
Eller kirliyken ağız ve burna götürülmemeli, el dezenfektanı kullanılmalı. Kapalı ortamlarda bulunmamaya da dikkat edilmeli. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı.
Bunun dışında, gündemi takip ederek, toplu taşıma davranışlarımızı güncel tutmak (maske takmak vb), tek kullanımlık mendil, el dezenfektanları taşımak, elleri “gereken her durumda” sabunla yıkamak, bu dönem asla el sıkışmamak, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyorsak kişisel bulaştırmama davranışları edinmek, gerekirse evden çıkmamak alınabilecek önlemler arasında.
5 ADIMI UYGULAYIN
֍ Ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye boyunca dirseklere kadar yıkayın,
֍ Öksürürken tek kullanımlık mendil kullanın veya dirsek içine doğru öksürün
֍ Yüzünüze dokunmaktan kaçının,
֍ Sosyal Mesafeyi Koruyun (Minimum 1,5 Metre)
֍ Kalabalık ortamlara kesinlikle girmeyin ve mümkünse evde kalın
İş Yerinde Hangi Önlemler Alınmalıdır?
Bu kapsamda, Corona (COVID-19) Virüs ile ilgili bilgilendirme notlarının hazırlanması ve çalışanlara duyurulması yapılmış ve uyarılar her gelen bilgi ile çalışanlara duyuru, eğitim ve ilan panoları vasıtasıyla aktarılmaktadır (virüsün niteliği, nasıl bulaştığı, şüphe halinde neler yapılması gerektiği, işyerinde alınan önlemler çalışanlara aktarılmalıdır).
Dünya çapında Corona (COVID-19) Virüs vakalarını önlemek için uzmanlar, özelikle yaşlıları ve bağışıklığı düşük olan bireyleri ekstra tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Böylesi bir risk ortamında tüm bireylere ve kurumlara da belirli sorumluluklar düşüyor. Okullar tatil ediliyor, etkinlikler iptal ediliyor ve insanlar olabildiğince kapalı ortamlarla bulunmamaları yönünde uyarılmaktadır.
Peki ya, çalışanlar?
Çalışanlarla ilgili kararların bireysel bir şekilde alınması elbette ki zor, ancak karar almakta hızlı davranan şirketler de yok değildir. Bu firmalardan bir tanesi de Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’dır.
Çalışanlarla iletişim;
Bu tarz kriz durumlarında işverenlere düşen en büyük görevlerden biri süreç boyunca şeffaf olmak ve hem yetkililerle hem de çalışanlarla olan iletişimi koparmamak olduğunun bilincinde olan Pakel gelişmeleri yakından takip ederek, güncel gelişmeleri çalışanları ile paylaşmakta anlık, hızlı ve doğru kararlar vererek bunları uygulamaya sokmaktadır.
Firmamız virüsün olumsuz etkilerini en aza indiren çalışma kurallarının konulmasını ve var olan enfeksiyonun kontrol altına alınarak güven ortamı yaratılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Çalışanlarımız bazen sadece bir şüpheyle önlem amaçlı gözlem altına alınabilir. Bu gibi durumlarda bahsi geçen çalışanların hastalıkla damgalanmaması için aşağıdaki önlemler alınabilinir;
֍ Koronavirüs için tanı ve tedavi sürecindeki çalışanların mahremiyetini korumak,
֍ Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin doğru bilgileri ve doğru bilinen yanlışları paylaşmak,
֍ Sosyal medyadaki paylaşımlar konusunda temkinli olmak ve çalışanları uyarmak,
֍ Süreç hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldıktan sonra bilgi vermek ve varsayımlar üzerinden hareket etmemek.
Teknolojik olarak gelişmiş bir çağda yaşıyor ols

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama