Daire Testere Tezgahı Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde kullanılan daire testere tezgahlarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde kullanılan daire testere tezgahlarını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümüne göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve iş ayakkabısı) giy.
֍ Testerenin gevşek olup olmadığını kontrol et, gevşekse somunu anahtarla sık, bu işlem yapılırken gerekli kilitleme/etiketleme yap.
֍ Makine koruyucuların yerinde olup olmadığı kontrol edilir, eğer yerinde değil ise çalışmaya başlama.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Kesilecek olan malzemenin boyutlarına uygun olarak dayama ayarı yap.
֍ Kesilecek olan profili elle tezgaha taşı. Taşıma işlemi sırasında gerekiyorsa iki kişi çalış.
֍ Makinenin şalterini açarak enerji ver.
֍ Makine yanında kimse olmadığından emin olunduktan sonra; makinenin pedalına basarak ve yönlendirme kolunu aşağıya indirerek kesimi işlemini gerçekleştir.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisini kes, bakım olduğuna dair uygun etiketleme/kilitleme yap.
֍ Periyodik bakım operatör tarafından yapılır.
֍ Makinenin temizliğini havayla ve bezle yap.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar

MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama