Darbe Emici İş Güvenlik Şapkası Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda başı korumak için kullanılması gereken Darbe Emici İş Güvenlik Şapkasının kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda başı korumak için kullanılması gereken Darbe Emici İş Güvenlik Şapkasını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
DARBE EMİCİ İŞ GÜVENLİK ŞAPKASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (CE 1437 EN 812)
֍ Ürün CE EN 812 belgelidir,
֍ Darbelere karşı dayanıklıdır,
֍ Başa kolay uyum sağlar, ayarı kolaydır.
֍ Havalandırma delikleriyle hava akımını hızlandırarak kullanıcıya konfor sağlar.
֍ Baş bandı gelen darbeyi absorbe etmek için sünger kullanılmıştır.
֍ Darbe başlığının hafif oluşundan dolayı rahat bir kullanıma sahiptir.
֍ Beyaz, Sarı, Lacivert, Kırmızı, Gri, Turuncu, Mavi renkleri bulunmaktadır. Firma olarak
kirlenmeye karşı daha dayanıklı olması amacıyla Lacivert rengin kullanılması tercih ettik.

YERLEŞTİRME VE AYARLAMA
Uygun koruma için darbe kepi kullanıcının kafasına tam olarak oturtulmalı ve ayarlanmalıdır. Darbe kepi siper kısmı öne gelecek şekilde giyilmelidir. Başın üst kısmına oturacak şekilde giyilmelidir ve görüşü engellememesi için ayarlanarak kullanılır. Darbe kepini başınıza göre ense kısmından ayarlayın ve rahat bir oturuş sağladığından emin olun.

KULLANIM
֍ Darbe emici iş güvenlik şapkası, kullanıcının başını düşük tavan, askıda sabit duran yük ve objelerden vb. faktörlerden kaynaklanacak darbelerden korumak için tasarlanmıştır.
֍ Darbe emici iş güvenlik şapkası, imza karşılığında çalışanlara teslim edilmiş olup üretici firmanın talimatları dışında şapka üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması ve orijinal parçalarını çıkarmaması konusunda uyarılmıştır.
֍ Herhangi bir çarpmaya maruz kalan darbe emici iş güvenlik şapkası mutlaka değiştirilmelidir.
֍ Darbe emici iş güvenlik şapkasının bağlantı ayarları ve yerleştirilmesi üretici firmanın talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Aksesuarlar ve/veya değiştirilebilir şapka kaplamaları ve kafa lambası gibi Darbe emici iş güvenlik şapkası üretici firmasının kullanma talimatlarına göre yapılmaktadır. Üretici firmanın talimatları dışında boya, solvent, yapıştırıcılar ya da kendinden yapışkanlı etiketler kullanılmamalıdır.
֍ Darbe emici iş güvenlik şapkası çalışan personele teslim edilirken AD SOYAD, KAN GRUBU yazılarak Kişisel Koruyucu Zimmet ve Taahhüt Formu (Pakel/For.044.1) ve Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tesellüm Tutanağı (Pakel/For.195) ile teslim edilmekte olup kaybolması, çalınması, tahribata uğraması, işlevini yitirmesi gibi durumlarda yenisini talep edecektir.

KONTROL VE BAKIM
Darbe emici iş güvenlik şapkasının kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkilemektedir. Darbe emici iş güvenlik şapkasının çatlama, kırılma yada herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı hergün incelenmelidir. Üretim tarihi Darbe emici iş güvenlik şapkasının içinde basılıdır. Normal şartlar altında Darbe emici iş güvenlik şapkasının kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren üç (3) yıldır. Darbe emici iş güvenlik şapkası hafif sıvı deterjanlarla temizlenip dezenfekte edilmeli ve açık havada kurutulmalıdır. Güçlü ve aşındırıcı kimyasallar kullanılmamalıdır. Bu şekilde temizlenmiyorsa mutlaka değiştirilmelidir. Kesinlikle çamaşır makinasında yıkanmamalıdır. Kullanılmadığı zamanlarda Darbe emici iş güvenlik şapkası doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan, sıvılardan ve sivri uçlu maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak şekilde muhafaza edilmelidir.

UYARILAR
Sert başlıklar doğru takıldığında yukarı görüşe engel olabilmektedir, çok fazla aşağı kaydırmak ise güvenlik derecesini azaltmaktadır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarında, Darbe emici iş güvenlik şapkasının deriyle temas etmesi halinde duyarlı kişilerde alerjiye sebep olabileceği konusunda kullanıcının uyarılması gerektiği belirtilmektedir. Bu konu Darbe emici iş güvenlik şapkasının teslim edildiği kişiye aktarılmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır. Böyle bir durumla karşılaşan çalışan işyeri doktoruna görünüp durumu hakkında bilgi verecek ve işyeri doktorunun vereceği talimatları uygulayacaktır. Ayrıca konu hakkında İşveren/İşveren Vekili’ne de bilgi verecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde konu hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyeleri (İşveren/İşveren Vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Baş Temsilcisi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı, Kıdemli Çalışan Personel) toplanıp konuyu görüşecek ve gerekirse konu hakkında daha uzman kişilere danışılıp daha başka çözüm yolları araştırılacaktır. Darbe emici iş güvenlik şapkası üretiminde hijyen ve sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hiçbir malzeme kullanılmadığı üretici firmanın teknik bilgiler kitapçığında belirtilmiştir.

DARBE EMİCİ İŞ GÜVENLİK ŞAPKASININ SEÇİMİ
Tüm çalışanlarımıza zimmet formu ile dağıtılan Darbe Emici İş Güvenlik Şapkalarını giymeleri kesinlikle zorunlu hale getirilmiş olup kullanmayanlar tespit edildiği zaman Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipman Kullanmama İhtar Formu (Pakel/For.209) ve/veya İhtar ve Savunma Formu (Pakel/For.185) ile uyarılacak olup bir daha böyle bir durum ile karşılaşılmaması için tüm gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle, kişisel koruyucu donanımda herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmekle yükümlüdür. Çalışanlar arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımları arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanmamalıdır. Çalışanlar kişisel koruyucu donanımları her kullanımdan önce kontrol etmelidir.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar
֍ Kişisel Koruyucu Zimmet ve Taahhüt Formu (Pakel/For.044.1)
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tesellüm Tutanağı (Pakel/For.195)
֍ Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipman Kullanmama İhtar Formu (Pakel/For.209)
֍ İhtar ve Savunma Formu (Pakel/For.185)

Referanslar
֍ 4857 Sayılı İş Kanunu
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
֍ Üretici Firma Teknik Bilgiler Kitapçığı

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama