Dış Yıldırımlık ve Faraday Kafesi Ölçüm ve Raporları

20.06.2012 tarihli ve 6331 saydı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik (önlemlerine ilişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ye Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda en az bir defa olmak üzere yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmandır.

Bina ve tesisler için TS EN 62305 serisi standartlara göre risk analizi yapılması ve bu analiz sonucuna göre yıldırımdan korunma sistemi kurulması gereklidir.

Dış Yıldırımlık ve Faraday Kafesi Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır;
֍ Koruma Borusu Kontrolleri,
֍ İndirme iletkenleri Kontrolleri,
֍ Muayene Klemensi Kontrolleri,
֍ Çatı üstü Kontrolleri,
֍ Paratoner Topraklama Direnç Ölçümü.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama