Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği işlerini kapsamaktadır

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışmalar
֍ Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen elektrikçiye haber verin.
֍ Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin verilmeyecektir.
֍ Yalnızca elektrikçiler elektrikli ekipman ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır.
֍ Elektriği kesilmemiş bir ekipman veya sistem üzerinde tamirat yapılmayacaktır.
֍ Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine uyarı levhası asılacaktır.
֍ Elektrikli aleti ve kablosunu kullanmadan önce kontrol edin.
֍ Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.
֍ Kabloları sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirmeyin.
֍ Hatalı fiş ve prizleri kullanmayın.
֍ Kusurlu bir ekipman tespit edildiğinde derhal servisten çekin.
֍ Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır.
֍ Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir.
֍ Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır.
֍ Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır.
֍ Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır.
֍ Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır.
֍ Muhafazası olmayan taşlama motoru kesinlikle kullanılmayacaktır.
֍ El aletleri düşebilecekleri yerlere konulmayacaktır.
֍ Elektrik kablolarının takılmalara ve dolayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.
֍ El aletleriyle çalışırken koruyucu ekipmanınızı kullanın.
֍ El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın.
֍ Kullanmadığınız zaman elektrikli el aletlerini önce açma kapatma düğmesinden kapatın ve sonra fişi prizden ayırın.
֍ Çalışmanız bittiğinde parmağınızı el aletinin tetiği üzerinde tutmayın.
֍ Kusurlu veya emniyetli olmayan aletleri yenileriyle değiştirin.
֍ Yüksekte çalışırken el aletini düşme riskine karşı bağlayın. Ayrıca personelin takılarak düşmesini önlemek için el aletlerini geçiş yollarına ve yürüme yollarına gelişi güzel bırakmayın.
֍ Aletleri bir yerden başka bir yere atmayın.
֍ Elden kaymayı önlemek için aletler temiz tutulacak, gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir.
֍ Elektrikli el aletlerinin kablosu aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır.
֍ Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durmayın.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama