Elektrikli El Matkabı Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Delme İşlemleri ile ilgili çalışma ve benzeri hareketlerde kullanılan Elektrikli El Matkapları ile yapılacak çalışmaların nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Delme İşlemlerinde kullanılan Elektrikli El Matkapları ile yapılacak ilgili çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği işlerini kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Elektrikli El Matkabı ile çalışmaya başlamadan önce gerekli K.K.D. (Kişisel Koruyucu Donanım)’ ları kuşanılır.
֍ Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.
֍ Kullanılacak taş motoru, kablosu, swich mili ve koruması kontrol edilir.
֍ Kullanılacak matkap ucunun, el matkabına uygun olup olmadığına kontrol edilir.
֍ Çalışılacak bölgenin güvenlik önlemi alınır.
֍ Çalışanın güvenliği için çalışma yapılacak malzeme sabitlenir ve çalışma ortamı güvenli hale getirilir.
֍ Elektrikli El Matkabının kullanılacak prizin sağlamlığı kontrol edilir.
֍ Elektrikli El Matkabını prize takarken kapalı konumda olduğu kontrol edilir.
֍ Elektrikli El Matkabı ile çalışma yapmadan boşta çalıştırıp düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
֍ Kesici matkap ucu, delinecek parçanın cinsine ve kalınlığına göre seçilmelidir.
֍ Küçük parçaların delinmesinde matkaplarda mengene kullanılmalı, kullanılamıyorsa, özel sabitleştirme aparatları yapılmalıdır. Delinecek parça sabit hale getirilmelidir.
֍ Parça bağlama aparatı ve mengenenin matkap tezgahının pleytine sabit bağlandığı kontrol edilmelidir.
֍ Elektrikli El Matkabında çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.
֍ Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.
֍ İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personel sarkık iş elbiseleri giymemelidir.
֍ Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve stabil durumda olmasına dikkat edilmelidir.
֍ Matkap tezgahlarında çalışırken parça düşmelerine karşı burnu çelik maskaratlı iş güvenlik ayakkabısı giyilmelidir.
֍ Delme sırasında aşırı ısı meydana geliyorsa soğutucu sıvı veya yağ kullanılmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim perso

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama