Enerji Ekonomisi

Sıhhi Tesisatta Enerji Ekonomisi
Yaşadığımız çevrenin dengesini bozmadan, kullanma soğuk ve sıcak su tüketimini mevcut konforu düşürmeden azaltmak, su maliyetlerinde de ciddi tasarruflar sağlayacaktır. Su tüketimini azaltmak, mekanik tesisatlarda bulunan bütün ekipmanların kullandığı enerji gücünü de azaltmak demektir. 

Su tüketiminin azaltılması sonucu;
֍ Su tüketiminin ve maliyetinin azaltılması,
֍ Su dağıtım ve basınçlandırma sistemlerinde enerji ekonomisi,
֍ Sıcak su tesisatında enerji ekonomisi,
֍ Hijyen,
֍ Lejyoner hastalığı riskinin önlenmesi,
gibi faydalar sağlanmaktadır.

Sıhhi Tesisatta Enerji Ekonomisinin ana başlıkları şu şekildedir;

Temiz Su Tesisatında Su Tüketimini Azaltmak
Nüfus artışı ve refah düzeyinin yükselmesi ile beraber en kıymetli kaynaklardan biri olan suya olan ihtiyaç da artar. Buna bağlı olarak suyun kullanıldığı her alanda ciddi ekonomik kayıplar meydana gelir. Konu başlığımız olan temiz su tesisatında su tüketimini azaltmak, çeşitli kriterler doğrultusunda sağlanır. Bunlar;

Mimari Tasarım Önlemleri
Banyo, wc gibi ıslak hacimler mimari planları çizilirken düşey doğrultuda üst üste ve yatay doğrultuda da yan yana yerleştirilmeli ve mümkün olduğunca  mekanik tesisat merkezine yakın olmalıdır. Bu mimari projeye göre mekanik tesisat şaftları oluşturulmalı ve ıslak hacimlerdeki şaftın yeri, şaft ile son armatür arasındaki mesafe en az olacak şekilde tasarlanmalıdır. Böylece;

֍ Boru maliyeti,
֍ Pompalama, elektrik enerjisi maliyeti,
֍ Kullanma sıcak suyu ve sirkülasyon borusundan ısı kaybı,

azalır. Kullanma sıcak, soğuk su ve sirkülasyon boruları donma riskini azaltmak için, soğuk bölgelerde dış duvar içinden geçirilmemelidir.

Binalarda kullanılan su depolarının konulacağı yer toprak altında olmalıdır. Toprak üstünde güneş ışınlarından dolayı depolarda bakteri üremesi çok hızlı gerçekleşmektedir. Ayrıca depoların içi yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Bu sayede tesisata dağılan suyun kirlenmesinin önüne geçilir.

Daha Az Su İle Daha İyi El Yıkama
Ellerimizi yıkarken su tüketim sarfiyatı çok fazladır. Kimisi ellerini sabunlarken suyu açık tutar ve boşa su akar. Aynı zamanda elleri yıkarken bol su kullanmak yerine gerektiği kadar ve doğru el yıkama alışkanlığı edinilmesi gerekir.

Mekanik Tasarımda Önlemler
Lavabo muslukları ve duş bataryaları için alınabilecek önlemler; seçilen armatürler kullanıcıya hoş gelen ve kaliteli ürün olmalıdır. Su tüketimini azaltmak için, tesisatlarda kullanılan armatürler sensorlu tip seçilebilir. Bu sayede kullanıcının elleri aktif bölgede olmadığı zaman çalışmayarak sarfiyatın önüne geçilir. Seçilen armatürler verim özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Vitrifiye seçimi; Vitrifiyeden kasıt klozet ve pisuarlardır.

Klozetlerde Dikkat Edilecek Hususlar
֍ Yüzey yıkama yeteneği (tam yıkama),
֍ Temizleme kapasitesi (rezervuar su hacmi),
֍ Rezervuar iç takımı kalitesinin rezervuara uyumu (rezervuarda su kaçağı riski olmaması).

Pisuarlarda Dikkat Edilecek Hususlar
֍ Yüzey yıkama yeteneği (koku sorununu önler),
֍ Klasik tip pisuar muslukları seçilmemelidir,
֍ Otomatik pisuarlarda su kontrolü yapılmalıdır,
֍ Bas tipi pisuar musluklarının maliyeti düşük olduğu için kullanımını yaygınlaştırmak, gerekir.

Genel olarak
Boylerin soğuk su girişine genleşme deposu monte edilmelidir. Genleşme deposu, içindeki suyu sirküle eden, hijyenik tip olmalıdır. Türkiye’de bu alışkanlık olmadığı için emniyet ventilleri akıtmakta veya damlatmaktadır. Bu hem emniyet açısından risk oluşturmakta, hem de su kaybına neden olmaktadır.

Radyatörlere dönüş musluğu takılmalıdır. Bu şekilde çok önemli miktarlarda su tasarrufu mümkün olur.

Su Dağıtım ve Basınçlandırma (Hidrofor) Sistemlerinde Ekonomi
Yüksek yapılarda, sistemi basınç kademelerine ayırarak, her kademeye  özel hidrofor kullanmak daha doğrudur.

Gereksiz yere hidrofor basıncı yükseltildiğinde;

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama