Epoksi Zemin Kaplamaları

Epoksi zemin kaplamaları yapı sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Zemin kaplaması olarak kullanılmasının en temel amacı fiziksel ve kimyasal oluşumların beton yüzeyler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermektir. Epoksi esaslı döşeme kaplamaları uygulanmış olan alanlarda betonarme betonuna kıyasla çok üstün performansa sahip kesintisiz bir yüzey elde edilebilmektedir.
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARININ ÖZELLİKLERİ
֍ Döşeme ile güçlü bir bağ oluşturur.
֍ Kimyasal maddelerin olumsuz etkilerine karşı mükemmel bir direnç gösterir.
֍ Sıvı maddelerin döşemeye vereceği zararlara karşı en kesin çözümü sağlar.
֍ Basınca dayanıklı, esnek ve aşınma direnci yüksektir.
֍ Temizlenmesi kolaydır, hijyenik yüzeyler oluşturur.
֍ Çatlamaya karşı dirençlidir.
֍ Hızlı uygulanabilir.
֍ Çok çabuk kürlenme sağlar.
֍ Uygulandığı mekanlara stetik görünüm sağlar.
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA ÇEŞİTLERİ
Tip 1 – Döşeme Emprenyesi (Sealer): Maksimum 150 μm kalınlığında 2 kat uygulanır, solvent ya da su esaslıdır.
Tip 2 – Döşeme Boyası: Kuru film kalınlığı her bir kat için en fazla 100 μm kalınlığında olacak şekilde 2 kat uygulanır, genel olarak solvent içermez ya da su esaslıdır.
Tip 3 – Yüksek Dayanımlı Zemin Kaplaması: Maksimum kalınlık 300-1000 μm olacak şekilde 2 ya da daha çok kat olarak uygulanır, genel olarak solvent içermez.
Tip 4 – Çok Katlı Zemin Kaplaması: Kalınlığın 2 mm ya da daha fazla olacak şekilde, birden fazla sayıda katmandan oluşan döşeme kaplaması ya da agrega ile yüzeyi pürüzlendirilmiş dökme esaslı döşeme kaplamadır. Sandviç sistemler olarak da bilinmektedir.
Tip 5 – Dökme Esaslı Zemin Kaplamaları: 2-3 mm arası kalınlıklarda uygulanır. Genellikle kendinden düzlenen (self smoothing) ya da kendinden seviyelenen (self levelling) olarak adlandırılan ve düzgün yüzeylere sahip döşemelerdir.
Tip 6 – Perdahlanmış Döşeme: 4 mm kalınlığın üzerinde uygulanan, mala ile fazla dolgulu olarak uygulanan sistemlerdir, yüzeye son kat olarak bir emprenye (sealer) ile birlikte kullanılır.
Tip 7 – Ağır Hizmet Dökme Esaslı: 4 ila 6 mm kalınlıklarda uygulanan ve düzgün bir yüzeye sahip agrega dolgululardır.
Tip 8 – Ağır Hizmet Perdahlı Döşeme: Mala ile uygulanan, agrega dolgulu sistemlerdir, en az 6 mm veya daha büyük kalınlıklarda ve kesinlikle su geçirmez nitelikte yapılmaktadır.
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA NASIL YAPILIR
Zemin Hazırlığı: Epoksi zemin kaplama malzemesi uygulama yapılan yüzeyin şeklini alır. Döşeme betonu veya şap üzerinde ön görülen düzgünlük ve referans alınan düzleme belirlenmiş olmalıdır. Yüzey düzgünlüğü ve düzlülüğü, döşeme yüzeyinin geniş bir alan boyunca olduğu kadar, küçük, mevzi alanların paralel düzlem ile olan sapma derecesi ile belirlenir. Döşemelerde çoğunlukla referans düzlem esas alınır, ancak bazı durumlarda bu eğimli bir düzlem olabilir.
Beton Yüzey Astarlama: Beton yüzey özelliğine ve yüzeyin nem oranına göre uygun bir astar malzeme seçilmelidir. Astar sert bir fırça, rulo ya da mala yardımı ile beton yüzeye uygulanmalıdır. Beton yüzeyin astar ile iyice kaplanması ve yüzeye tam olarak emdirilmesinin sağlanması gerekir. Bu işlem sırasında astar birikimlerinin olmamasına dikkat edilmelidir. Gözenekli veya açık desenli yüzeylerde, tam emilmenin sağlanabilmesi için ikinci bir kat uygulama gerekli olabilir.
Reçine Kaplamalar (Tip 1  ve Tip 3) : Reçine kaplamalar, genel olarak fırça veya rulo ile, bir veya iki kat olarak, üreticinin önerileri doğrultusuna uygulanır. Tipik olarak ilk kat uygulamasından sonra 16-24 saat arası beklenir ve belli bir kürlenme sonrasında ikinci kat uygulaması yapılır.
Dökme Esaslı Döşeme Kaplama ile Uygulanan Sistemler (Tip 5 ve  Tip7) : Bu döşemeler, düzgün bir yüzey elde edilmesi amacıyla, beton yüzey üzerine dökülerek uygulanır. Bu döşemeler, beton yüzey üzerinde düzgün bir şekilde dişli mala ya  da mala ile yayılır. Bunun işlem sonrası içinde karışmış havanın alınarak düzgün yayılmasını sağlamak amacıyla kirpi rulo uygulanır. Katılaşmaya ya da kısmen kürlenmeye başlamış yerlerde kirpi rulo kullanılmaması gerekir. Bu sistemlerde elde edilecek yüzey kalitesi uygulama sıcaklığı ile doğrudan bağlıdır ve asgari hava ve beton yüzey sıcaklığı ile ilgili üreticinin talimatlarına uyulmalıdır.
Çok Katlı Döşeme Kaplaması (Tip 4) : Bu tipler genel olarak döşeme kaplamaları (Tip 2-3) veya dökme esaslı döşeme kaplama (Tip 5) ile bir arada agrega yayma uygulamasının bir karşımı biçimindedir. Bu uygulamaların üreticinin tavsiyeleri doğrultusuna ve yukarıda açıklanan şekilde yapılması gerekir.
Mala İle Uygulanan Epoksi Reçine Kaplamalar (Tip 6 ve 8) : Karıştırılmış ürünlerin astar uygulanmış beton yüzeylere ya mala veya perdah kalıbı ya da perdah lataları veya tahtaları ile boydan boya aynı kalınlıkta olacak şekilde uygulanır. Nihai döşeme yüzeyinin istenilen özelliklerde olmasının sağlanması için, perdahlama işleminin pekiştirilerek tam anlamıyla yapılması gerekir. Nihai yüzey, çelik mala kullanılarak elde edilir. Nihai yüzeyin elde edilmesi sırasında, malanın üretici firmanın talimatları doğrultusunda asgari düzeyde solvent ya da su kullanılarak sürekli temizlenmesi gerekir. Döşeme yüzeyi nihai işlemlerinin elle yapılmış olması nedeniyle, mala hareketi sonucu yüzeye belirli yükselti farklılıkları olması kaçınılmazdır. İyi bir işçilik ile bu farklılıklar, nihai yüzey performansı üzerine herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak derecede asgari düzeye getirilebilir. Bir çok uygulamada, mala ile uygulanan reçine döşemeler, döşeme yüzeyinde çoğu kez kayma önleme açısından yeterli olabilmektedir.
Takviyeler Sistemler: Olağan dışı durumlarda, döşeme sisteminde çatlaklar veya beton yüzeydeki derz yerleri ile ilgili sorunların asgariye indirilmesi için cam dokuma kumaş takviye kullanılması mümkündür. Astar uygulamasından sonra, ince bir tabaka reçine döşeme uygulanır ve daha sonra üzerine derz noktasını her iki tarafta 100 mm aşacak şekilde cam dokuma serilir. İlk sürülen kat tam kurumadan üzerine nihai reçine döşeme katı uygulanır.
Kaplamanın Kürlenmesi: Kürlenme için genellikle normal bir yoğunlukta kullanıma yönelik olarak, 15-20 ºC sıcaklıkta 1 ila 3 gün arası ve yaş temizlik, kimyasal madde teması veya yoğun trafiğe yönelik kullanım içinse yine 15- 20 ºC sıcaklıkta 3 ila 7 gün arası bir zaman gerekli olmaktadır.
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
Genel olarak ıslak vakumlu mekanik sıyırıcı en uygun uygulamadır. Bez ve kova ile yıkama önerilmez. Hijyen koşullarının çok önem taşıdığı koşullarda bakterisit solüsyonu kullanılabilir ve 60- 80ºC sıcaklıklarda buharlı temizleme önerilir. Aşındırıcı kimyasal maddelerin dökülmesinin söz konusu olduğu okullarda, yüzeyin en kısa süre içinde temizlenmesi gerekir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama