Evinizin Yıllık Bakımında Uyulacak Hususlar

Yıllık Bakım Takvimi
Yaşadığınız ev zaman içinde yıpranır. Ancak bu yıpranma homojen bir şekilde olmaz. Diğer bir deyişle evin her yeri aynı zamanda ve aynı oranda eskimez. Yapının bazı üniteleri uzun süre yıllara meydan okurken, bazıları daha kısa ömürlüdür. Bu durumda belli periyotlarda, uygun mevsimlerde yapılan tamiratlar binanın ömrünü uzatacaktır.

Her yıl yapılacak bakımlar
֍ Yağmur suyu oluklarının kurumuş yaprak, çamur, toz gibi yabancı maddelerden temizlenmesi.
֍ Çatının kontrol edilmesi (yıl içinde yapılması gereken acil bir tamirat varsa daha önce yapılabilir).
֍ Rutubeti ve su sızıntısını önlemek için çatıda oluşmuş açılmaları, aralıkları köpükle kapatmak.
֍ Varsa; çatı pencerelerinin camlarının yıkanması ve verandanın tamiri.
֍ Binanın dış yüzeyinde rutubete bağlı olarak yosun, küf gibi maddelerin oluşup oluşmadığını kontrol etmek ve gerekirse temizlemek.
֍ Su sızıntısı bulunan pencereleri gözden geçirip, macunlarını yenilemek.
֍ Alüminyum ya da PVC pencere doğramalarını yıkamak.
֍ Yosun ve küfe karşı, teras, balkon ve merdiven gibi yerleri kontrol edip, önlem almak.
֍ Çatı saçlarının, balkon altlarının ve pencere pervazlarının dış yüzeylerini örümceklerden arındırmak.
֍ Kapı ve pencerelerin (çatı pencereleri dahil) menteşe ve kilitlerini, ayrıca sürgülü garaj kapılarını yağlamak.
֍ Panjur, merdiven korkuluğu gibi metal aksamı olan yüzeylerin pastan korunması için gereklidir.  

İki yılda bir doğramalar elden geçirilmeli
֍ Ahşap kapı pervazlarını ve bağlantı yerlerini temizleyip, kontrol etmek.
֍ Yağmur sularının indiği alanı, bataklık haline gelmemesi ve taşmaları önlemek için temizlemek.
֍ Rutubete karşı hassas olan pencere kanatları ve panjurların durumunu kontrol etmek.
֍ Pencere pervazlarını temizlemek.
֍ PVC ya da alüminyum panjurları içten ve dıştan yıkamak.
֍ Kirlenen tenteleri söküp yıkamak.
֍ Çatı katını ve çatının genel durumunu gözden geçirmek. Kiremitlerin durumuna bakmak.
֍ İzolasyon sistemini kontrol etmek.

Üç yılda bir boya ve badana yapmak
֍ İç mekanlarda gerekli boya badana işlerini yapmak.
֍ Ahşap doğrama birimlerinin bakımını yapmak (cila hariç).
֍ Ahşap üniteleri temizlenip perdahlanmasından sonra (maden ya da ahşap yüzeyli bir bölgeyi pürüzsüz hale getirme) boyamak.
֍ Teras ve balkon duvarlarını boyamak.
֍ Yer döşemeleri, kiremitler ve baca tuğlaları arasındaki derzin (harcın) durumunu kontrol edip, azalma veya açılma varsa ekleme yapmak.
֍ Çatı ve yer kaplamalarında sızıntı, kabarma olup olmadığını kontrol edip, varsa tamir etmek.
֍ Dış etkenlerden kirlenmiş boyalı ya da sıvalı yüzeyi yıkamak.
֍ Ahşap yüzeylerin (çatı, kapı ve pencere doğraması gibi) tahtakurusu gibi zararlı haşerattan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek.
֍ Çift camlı pencerelerde sızıntı varsa, sızıntı olan bölgenin izolasyonunu yaptırmak.
֍ Kiremit araları ve pencere pervazlarındaki sızıntıyı önlemek için renksiz kapatıcı ve koruyucularla onarmak.
֍ Evin iç duvarlarının ve tavanların badanasını yenilemek.

On yılda bir dış cephe gözden geçirilmeli
֍ Çatı katının ve dış cephenin sıva ve boyasını yenilemek.
֍ Bacaların durumunu gözden geçirmek.
֍ Su sızıntısını engellemek için betonunda ya da tuğlalarında çatlakların olup olmadığına bakmak.
֍ Dış cephedeki sıvalarda çatlak, dökülme olup olmadığını kontrol etmek.
֍ Pencere, balkon demiri, korkuluk gibi ünitelerin bağlantı yerlerini gözden geçirip açılma olup olmadığını saptamak.

On beş yılda bir izolasyonlar kontrol edilmeli
֍ Yağmur sularının gittiği olukları değiştirmek ya da sızıntı yapıp yapmadıklarını kontrol etmek.
֍ Çatının kontrol edilmesi. Kiremitlerin derzi, izolasyon sistemi, su borularının durumu ve ahşap bölümlerde açılma olup olmadığına bakmak.
֍ Çatıda yağmur sularının biriktiği PVC kaplı derelerin, suyun basıncından ya da nemli ortamda oluşan bitkilerden etkilendiyse yenilemek.
֍ Taş binalarda dış etkenlerden kirlenen dış cepheyi temizlemek.

Yirmi yılda bir bazı parçaları değiştirmek gereklidir
֍ Öncelikle çatının durumunu kontrol etmek. Kiremitleri, bacaları, çatı pencerelerini onarmak, sızıntı varsa izolasyonu yapmak.
֍ Özellikle şehir içinde ya da deniz kenarındaki evlerin alüminyum ve ahşap doğramalarını onarmak, ahşap olanları değiştirmek.
֍ Taş binalarda, dış yüzeyde kullanılan taşların arasındaki harcı yenilemek.

Otuz yılda bir çatı iyi bir kontrol ve bakım ister
֍ Var ise, şömineyi onarmak, dışarı sızıntı ya da is yayıyorsa değiştirmek.
֍ Binanın dış yüzeyini gözden geçirmek.
֍ Onarılamayacak kadar kötü durumdaysa çatı kaplama malzemesini tamamen değiştirmek.

Elli yılda bir tepeden tırnağa elden geçirmek
֍ Çatıyı kısmen ya da durumuna göre tamamen yeniden yaptırmak. Taş ya da tuğla örülü duvarları onarmak.
֍ Çimento harcıyla yapılmış olan sıvaları yenilemek.
֍ Çatı kaplama malzemelerinin yıpranmasından etkilenen izolasyon sistemini yenilemek.
֍ Eskiyen ve kireçlenen su ve kanalizasyon tesisatını, tüm borularıyla birlikte değiştirmek.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama