Giyotin Makinası Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde kullanılan giyotin makinalarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde kullanılan giyotin makinalarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümünü göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven ve iş ayakkabısı) giy.
֍ Makinenin günlük kontrolünü yap; bıçakta aşınma, elektrik bağlantısında hasar, makine yağında azalma, cıvatalarda gevşeme, pedal üzerinde koruyucu olmaması gibi uygunsuzluk durumunda bakım ekibine haber ver.
֍ Makinenin şalterini açarak güç gelmesini sağla. Bunu yaparken makine üzerinde herhangi bir çalışma olup olmadığına dikkat et.
֍ Pedalı kontrol ederek, basıp basmadığını denetle.
֍ Bıçakların aşağı-yukarı hareketini kontrol et.
֍ Mengene cıvatalarını ve sağa-sola hareketini kontrol et.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Öncelikle malzemenin projeye göre kontrolü yapılır, eğer uygun değilse amirine haber ver.
֍ Malzemenin ebadına göre uygun kepçeyi seç.
֍ Çelik halatta herhangi aşınma, yıpranma olup olmadığını kontrol et. Aşınma, yıpranma durumunda sapanı veya çelik halatı kesinlikle kullanma ve amirine bildir.
֍ Aparatı malzemeyi ortalayacak şekilde ve kaymayacak şekilde kilitleyerek bağla.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından, önünden ve arkasından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir. Bu aşamada malzemeye yaklaşma yanında dur, altında, önünde veya arkasından kesinlikle durma.
֍ Tezgah üzerine yerleştirme işlemi operatör ve operatör yardımcısı tarafından yapılır.
֍ Tezgah üzerine yerleştirme yapıldıktan sonra makine önündeki dayamayı aç.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Sacın kalınlığına göre makinenin sentil ayarını yap.
֍ Kesilecek boyuta göre ön ve arka dayama ayarlarını yap.
֍ Tezgah etrafında kimse olup olmadığını kontrol et, pedala tuş basarak kesim işine başla.
֍ Kesim işleminin tamamlanmasının ardından STOP tuşuna basarak makineyi durdur.
֍ Bıçağın yukarı kalktığından emin ol.
֍ Makine önündeki artan parçayı aynı cins malzemeler arasına istifle.
֍ Makine arkasındaki kesilen parçayı malzemenin ağırlığına göre elle veya vinçle kaldırarak; bükülecekse Büküm Makinesi yanına, doğrudan kaynatılacaksa imalat tezgahına taşı.
֍ Eğer elle taşıma yapılıyorsa en az iki kişi kaldır, dizlerden eğilip kalk.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından, önünden ve arkasından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir. Bu aşamada malzemeye yaklaşma yanında dur, altında, önünde veya arkasından kesinlikle durma.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisi kesilir, bakım olduğuna dair uygun etiketleme yap.
֍ Haftalık periyodik bakım operatör tarafından yapılır.
֍ Makineye ait tüm sviçleri temizle.
֍ Günlük kontroller esnasında bıçağın yıprandığı tespit edilirse üst amire haber ver.
֍ Senelik olarak makine yağını değiştir. Makine yağı değişimi sırasında merdiven kullanın. Çalışmaya başlamadan önce merdivenin uygunluğunu kontrol et.
֍ Yağ değişimi sırasında döküntü olması durumunda bezle temizliğini yap ve kirli bezi uygun şekilde bertaraf edilmek üzere istifle.
֍ Düzenli aralıklarla makinenin havayla ve suyla temizliğini yap.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildiri

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama