Havalandırma Tesisatı

Kanal Dizayn Yöntemleri
Eş Sürtünme Yöntemi
Dizayn olarak yaygın kullanılan bu yöntemde, sürtünme kaybı sabit tutularak beslenme yönünden akış yönüne doğru hız azaltılarak çaplandırma işlemi yapılmış olur. Bu yöntemde hız giderek azaldığı için, ses ve titreşim dezavantajı ortadan kalkmış olur.

Statik Geri Kazanma Yöntemi
Hesap olarak eş sürtünme yöntemine nazaran daha karmaşık olan bu sistemde ana hat ve kollarda basınç düşümü sağlandığı için, sistemin refluj ayarı daha sağlıklı yapılabilir.

Kanal güzergahının uzun olduğu durumlarda, kanal boyutunun büyümesi  ve meydana gelen hız düşümü, izolasyon maliyetinin artmasına ve konstrüksiyon olarak yer kaplamasına neden olmaktadır.

Uzatılmış Plenumlar
Kısa mesafelerde ana hat üzerine saplanan kollar şeklinde dizayn edilen kanal yöntemidir, bu yöntemde, hava hızı düştüğünden ve hava hızı hemen hemen her yerde aynı olduğundan ısı kazancı ve ısı kaybı fazladır.

Hız Yöntemi
Debilere göre uygun hızlar tecrübeye dayalı olarak seçilir ve cihaza yaklaşarak hızlar artırılır. Ayrım noktalarında debi-hız orantısı korunarak sistemin dengesi sağlanmış olur. Tamamen tecrübeye dayalı bu yöntem, projelerde sık kullanılan bir yöntemdir.

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
Kanal dizaynının en belirleyici parametresi olan ses ve titreşim kanal tesisatında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında gelir.

Ses ve titreşimin oluşum nedenlerini birkaç ana başlıkta toplayacak olursak bunlardan en önemlisi santrallerde oluşan ses ve titreşimin kanal yardımıyla başka bölümlere taşınması ve dizayn esnasında hız – debi ve sac kalınlığının seçimlerinde yaşanan eksikliklerdir.

Önlem olarak santraller ile kanal bağlantılarına özel izolatör görevi gören ürünler kullanmak ayrıca bu debileri taşıyabilecek özel susturucular ile sesi minimize etmek gerekir.

Ayrıca cihazın montaj şekilleri ve sabitleme tekniklerinde de özel izolatör görevi gören ürünler kullanılmalıdır. Tabii ki bunların en başında, tecrübeli mühendisler tarafından uygun hızlarda dizayn edilmiş kanalın uygulanması gelmektedir.

Hijyenik Klima
Hijyenik Klima Nedir?
Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere sağlıklı anlamına gelen hijyen kelimesinin klimaya uyarlanması ve kusursuz sonuçların alınması mühendisliğin gelişimiyle paralel günümüzde en üst noktaya ulaşmıştır. Hava kalitesinin sağlanması için ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun cihaz ve imalatın yapılması azami derecede önem arz etmektedir.

Hijyenik Klima Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
֍ Hava çevrim katsayısının iyi hesaplandığı doğru bir proje,
֍ Tasarlanan sistemin anlık değişimlere (dış hava sıcaklığı, iç hava sıcaklığı, dış hava kalitesi, iç hava kalitesi v.b.) anında cevap verecek otomasyonun iyi kurgulanması,
֍ Bakteriyel üremelerin minimumda tutulabilmesi için bunu destekleyen cihaz, kanal ve hava dağıtıcı ürünlerin ilgili şartnamelere uygun olarak seçilmesi.

Hava Dağıtımı ve Kontrolü
Konforlu bir alan için üretilen havanın kontrolü uygun seçilecek ürünlerle mümkündür. Bu ürünlerin seçiminde projenin uygulandığı binanın yapısı, mimarisi, hizmet edeceği alan gibi bazı kriterlere bağlı kalınarak seçilmelidir.

Menfezler: Mahallerde havanın en basit şekilde iletilmesini ve alınmasını sağlar.

Anemostadlar: Mahaldeki havanın dört yöne homojen dağıtılmasını sağlar.

Swirl Difüzörler: Hava debilerinin yüksek olduğu dağıtımlarda tercih edilir.

Jet Difüzörler: Atış mesafelerinin yüksek olduğu hızların yüksek seçilebileceği durumlarda tercih edilir.

Hava Damperleri (Volume Damper): Hava akışlarını ve debilerini kontrol eden bir üründür.

Stot Difüzörler: VAV uygulamalarında lineer atışlar için tercih edilir.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama