İzolasyon, Süreklilik Testleri ve Raporları

Yapılan izolasyon ve süreklilik testleri ile hem topraklama hem de enerji hatlarının sağlamlığı kontrol edilerek, elektrik tesisatının olası bozulmalardan ve buna bağlı olarak gerçekleşebilecek iş kazalarından korunmayı amaçlar. Özellikle ek yapılmış kablolarda bu testin önemi hayatidir.

Süreklilik testinde amaç, iki iletken arasındaki direncin ölçülmesidir. Topraklama tesislerinde süreklilik testleri; koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eş potansiyel baralarının bağlantılarının kontrolü için yapılır.

İzolasyon Direncinin Ölçülmesi Aktif bölümler (faz iletkenleri) ile toprak arasında ölçüler dirençtir. 3 kademe izolasyon direnç ölçümü yapılır.
֍ 250V için yalıtım direnci < 0,25 MW
֍ 500V için yalıtım direnci =< 0,5 MW
֍ 1000V için yalıtım direnci =< 1 MW olmalıdır.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama