Kulak Koruyuculu Baret Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda başı ve kulağı korumak için kullanılması gereken Kulak Koruyuculu Baret kullanımını iş sağlığı ve güvenliği açısından tanımlayarak, çalışma ortamlarında olası tehlike ve risklere karşı almaları gereken önlemleri belirlemek, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını sağlamak için risk değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak işleyişinin sağlanması amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda başı ve kulağı korumak için kullanılması gereken Kulak Koruyuculu Baret’i kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
Baretin ön kısmındaki rakam: Firmamızın çalışanlarının yaptıkları iş ile alakalı belirlenen kodlama rakamıdır.
Baretin ön sağ kısmı: Baretin sağ dış kısmında baret sahibinin Adı Soyadı ve Kan Grubu yazılmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –

Üretici Firma Teknik Bilgileri
Vidalı Baret
Hava Delikli – Kulaklık Takılabilir Baret
֍ Marka: ESSAFE
֍ Model: Ge 1548
֍ Ürün standarttı: EN 397 belgelidir.
֍ Essafe Vidalı, Hava Delikli – Kulaklık Takılabilir Baret
֍ Essafe Air vent Ratchet Safety Helmet
֍ Essafe CE belgeli vida ayarlamalı Mühendis baret (CE 1024 EN 397), İges iş güvenliği üretimidir.
֍ Baret kullanıcıya tam bir konfor sağlar.
֍ Darbelere, 50 c ısıya, -30 c soğuğa, 440 v Elektriğe, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
֍ İges’ in EN 397′ ye uygun olarak ürettiği bu baret, Çekoslovakya’nın en önemli test kuruluşlarından Vyzkumny Ustav Bezpecnostı Prace (1024) tarafından test edilerek onaylanmıştır.
֍ Çift yönlü havalandırma deliği mevcuttur. Baret hava alacak şekilde dizayn edilmiştir. Kulaklık ve kaynak maskesi takılabilmesi için 3 cm slot delikleri mevcuttur.
֍ Branşlara göre sarı, beyaz, mavi, turuncu, kırmızı, yeşil, gri, kahverengi, siyah renkler ‘de üretmekteyiz.
֍ Yağmur kanallıdır. Bu barette ter bandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar. Kullanıcı için tam bir konfor sağlar.
֍ Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
֍ Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.
֍ Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.
֍ Renk seçimi genellikle aşağıdaki gibidir
֍ Beyaz renk: Üst düzey yönetici ve ziyaretçilere
֍ Sarı renk: Üst düzey yönetici haricindeki tüm çalışanlar
֍ Baş çevre bandı mesafesi: 55-64 cm

BARETE TAKILABİLİR KULAKLIK
Marka: STARLINE
Model: BT-03
Ürün standarttı: EN 352-3:2002 belgelidir.
Kulak koruyucular, yüksek ve zararlı ses seviyelerine maruziyeti azaltmaya yardımcı olarak tasarlanan ekipmanlardır. Barete monte kulaklıklar belirli baş büyüklüklerine sahip çeşitli endüstriyel güvenlik baretlerine uyum için tasarlanmıştır.

YERLEŞTİRME VE AYARLAMA
Uygun koruma için Kulak Koruyuculu Baret kullanıcının kafasına tam olarak oturtulmalı ve ayarlanmalıdır. Baretin siper kısmı öne gelecek şekilde giyilmelidir. Başın üst kısmına oturacak şekilde giyilmelidir ve görüşü engellememesi için arka kısımdaki ayarlama kısmından ayarlanarak kullanılır. Kulak Koruyuculu Baretin başınıza göre ense kısmından ayarlayın ve rahat bir oturuş sağladığından emin olun.

KULLANIM
Kulak Koruyuculu Baret, kullanıcının başını düşük tavan, askıda sabit duran yük ve objelerden vb. faktörlerden kaynaklanacak darbelerden korumak için tasarlanmıştır.
Kulak Koruyuculu Baret, kullanan kişilerin sağlığını korumak amacıyla birlikte ve takım olarak (Baret ve Kulak Koruyucusu) verilmektedir. Kulak Koruyucusu, Baret’e monte edilecek şekilde planlanmış ve tüm çalışanlara bu şekilde imza karşılığında teslim edilmektedir. Tüm çalışanlar Üretici firmanın talimatları dışında Kulak Koruyuculu Baret üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması ve orijinal parçalarını çıkarmaması konusunda uyarılmıştır.
Herhangi bir çarpmaya maruz kalan ve kullanımında sıkıntı olacağı düşünülen Kulak Koruyuculu Baret, ilgili kişilere (İş Güvenlik Sorumluları ve Bağlı bulundukları Mühendislere) bilgi verilerek mutlaka değiştirilmelidir.
Kulak Koruyuculu Baretinin bağlantı ayarları ve yerleştirilmesi üretici firmanın talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Aksesuarlar ve/veya değiştirilebilir kısımlar üretici firmasının kullanma talimatlarına göre yapılmaktadır. Üretici firmanın talimatları dışında boya, solvent, yapıştırıcılar ya da kendinden yapışkanlı etiketler kesinlikle kullanılmamalıdır.
֍ Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde uyarıya meydan vermeden baret kullanılacaktır.
֍ Bütün baretler kırıklara, çatlaklara, aşınmalara, elektriğe veya kimyasal maddelerle temasa karşı her zaman kontrol edilecektir.
֍ Baretin üstü ile baş arasında en az 32 mm boşluk olmalıdır.
֍ Kullanımda veya depolamada baretler karakteristiğine uygun olarak karşı korunacaktır.
֍ Baretler asit, kimyevi madde veya boyadan etkilenmeyecek malzemeden imal edilmiş olacaktır.
֍ Baretlerin temizlenmesi için 60 derecelik sıcak su içinde orta dereceli deterjanla yıkanacak ve sıcak su ile durulanacaktır.
֍ Baret baş çevre bandı ayarlanabilir olmakla birlikte kullanıcı bu mesafeyi kendi başına uygun şekilde arka kısmındaki ayarlama yerinden kendisi yapacaktır. Dar yapıp başını ağrıtmayacak geniş yapıp başından düşmesine sebebiyet vermeyecektir.
֍ Ter bandı, baş çevre bandının bir parçası olabileceği gibi, sökülür şekilde imal edilmiştir. Ter bandında tahribat veya eskime olduğu zaman ter bandının değiştirilmesi amacıyla ilgili kişilere (İş Güvenlik Sorumluları ve Bağlı bulundukları Mühendislere) bilgi verilerek mutlaka değiştirilmelidir. Ter bandınızın en az alın kısmını kapsayacak büyüklükte olmasına dikkat edin. Uygunsuz bir durum gözlemlerseniz ilgili kişilere bilgi verip çözümün bulunmasını sağlayın.
֍ Baret hava alacak şekilde dizayn edilmiştir.
֍ Baş çevre bandı en büyük numaraya göre ayarlandığında baret ile kafa arasındaki açıklık 32 mm’den küçük olmamalıdır.
֍ Baş üstü bantları ayarlandığında, baret üst noktası ile 30 mm’lik bir boşluk olmalıdır.
֍ Baretin başa geçen kısmı 80 mm’den az olmamalı ve eğik çalışıldığında baret kafadan düşmemelidir.
֍ Kulak Koruyuculu Baret çalışan personele teslim edilirken Kişisel Koruyucu Zimmet ve Taahhüt Formu (Pakel/For.044.1) ve Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tesellüm Tutanağı (Pakel/For.195.1) ile teslim edilmekte olup kaybolması, çalınması, tahribata uğraması, işlevini yitirmesi gibi durumlarda personel yenisini talep (İş Güvenlik Sorumluları ve Bağlı bulundukları Mühendislere) edecektir.

KONTROL VE BAKIM
Kulak Koruyuculu Baretinin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkilemektedir. Kulak Koruyuculu Baret çatlama, kırılma yada herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Üretim tarihi Kulak Koruyuculu Baret içinde basılıdır. Normal şartlar altında Kulak Koruyuculu Baretinin kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren üç (3) yıldır. Kulak Koruyuculu Baret hafif sıvı deterjanlarla temizlenip dezenfekte edilmeli ve açık havada kurutulmalıdır. Güçlü ve aşındırıcı kimyasallar kullanılmamalıdır. Bu şekilde temizlenmiyorsa mutlaka değiştirilmelidir. Kullanılmadığı zamanlarda Kulak Koruyuculu Baret doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan, sıvılardan ve sivri uçlu maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak şekilde muhafaza edilmelidir.

UYARILAR
Sert başlıklar doğru takıldığında yukarı görüşe engel olabilmektedir, çok fazla aşağı kaydırmak ise güvenlik derecesini azaltmaktadır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarında, Kulak Koruyuculu Baretinin deriyle temas etmesi halinde duyarlı kişilerde alerjiye sebep olabileceği konusunda kullanıcının uyarılması gerektiği belirtilmektedir. Bu konu Kulak Koruyuculu Baretinin teslim edildiği kişiye aktarılmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır. Böyle bir durumla karşılaşan çalışan işyeri hekimine görünüp durumu hakkında bilgi verecek ve işyeri hekiminin vereceği talimatları uygulayacaktır. Ayrıca konu hakkında İşveren/İşveren Vekili’ne de bilgi verecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde konu hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyeleri (İşveren/İşveren Vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Baş Temsilcisi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı, Kıdemli Çalışan Personel) toplanıp konuyu görüşecek ve gerekirse konu hakkında daha uzman kişilere danışılıp daha başka çözüm yolları araştırılacaktır. Kulak Koruyuculu Baret üretiminde hijyen ve sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hiçbir malzeme kullanılmadığı üretici firmanın teknik bilgiler kitapçığında belirtilmiştir. Tüm çalışanlarımıza zimmet formu ile dağıtılan Kulak Koruyuculu Baret giymeleri kesinlikle zorunlu hale getirilmiş olup kullanmayanlar tespit edildiği zaman Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipman Kullanmama İhtar Formu (Pakel/For.209) ve/veya İhtar ve Savunma Formu (Pakel/For.185) ile uyarılacak olup tüm gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle, kişisel koruyucu donanımda herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmekle yükümlüdür. Çalışanlar arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımları arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanmamalıdır. Çalışanlar kişisel koruyucu donanımları her kullanımdan önce kontrol etmelidir.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar
֍ Kişisel Koruyucu Zimmet ve Taahhüt Formu (Pakel/For.044.1)
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tesellüm Tutanağı (Pakel/For.195.1)
֍ Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipman Kullanmama İhtar Formu (Pakel/For.209)
֍ İhtar ve Savunma Formu (Pakel/For.185)

Referanslar
֍ 4857 Sayılı İş Kanunu
֍ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğleri
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
֍ Üretici Firma Teknik Bilgileri

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama