Kullanım Sıcak Su Tesisatı

Temiz su tesisatı diğer bir adıyla kullanım sıcak su tesisatı, aklınıza gelebilecek her bina için gerekli bir sistemdir.
Kullanım suyu tesisatı ikiye ayrılır;
1.Sıcak su tesisatı; Her binaya kurulan kullanım suyu tesisatıdır.
2.Soğuk su tesisatı; İsteğe bağlı olarak kurulur.

Hem kullanım suyu hem de kullanım sıcak su tesisatı döşemesi için kullanılacak boruların mutlak suretle izolasyonlarının yapılması gerekmektedir. Yapılan izolasyon sayesinde kullanım sırasında boruların terlemesi ve korozyona uğraması engellenmiş olur.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise kullanım sıcak su tesisatı döşeme sırasında kullanılan boruların duvara monte edilmesidir. Bu sayede kullanım sırasında çıkacak bir aksaklık nedeniyle borulara müdahale edilmesi gerekir ya da borularda değişim gerekirse gerekli işlem kolaylıkla uygulanabilir.

Kullanım Sıcak Su Tesisatında Neden Sorun Oluşabilir?
֍ Tesisat döşemesi sırasında kullanılan boruların doğru monte edilmemesi durumunda su kaçağı oluşabilir. Bunun yanı sıra kullanılan borularda meydana gelebilecek herhangi bir delinme de su kaçağına neden olabilir. Montaj esnasında boruların birbirine iyi monte edilmemesi de su kaçağına neden olabilecek bir başka sorundur.
֍ Kullanım sıcak su tesisatı döşemesinde doğru boru seçilmemesi durumunda borularda paslanma meydana gelebilir. Borularda paslanma meydana gelmesinin bir diğer nedeni ise boruların galvaniz özelliğinin yitirilmesidir. Kullanılan boruların ömrünün dolması da paslanma nedenlerinden bir tanesidir.
֍ Tesisatın döşenmesinin akabinde bataryalardan istenilen sıcak suyun gelmemesi, kullanılan filtrelerin tıkanması, boruların kireçlenmesi veya kullanılan bataryanın arızalanması da oluşabilecek sorunlar arasındadır.
֍ Döşeme sırasında kullanılan borular doğru bir şekilde sabitlenmemiş ise ya da sıcak su açma-kapama ekipmanında bir arıza var ise ses ve sızıntı problemiyle karşılaşılabilir.
֍ Kullanım sıcak suyu tesisatının döşenmesinden sonra istenilen sıcak su elde edilemiyorsa ısıtıcıda bir arıza olabilir ya da kullanılan borularda oluşan tıkanmadan dolayı istenilen sıcak su elde edilemeyebilir.

Kullanma Sıcak Su Tesisatı Montajı
Kullanma sıcak su tesisatı alttan dağıtma ve üstten dağıtma şeklinde iki türlü monte edilebilir.

Temiz sıcak su tesisatı alttan döşenmesi;
Bu döşeme türünde ana dağıtım hattı bodrum katında bulunur. Ana dağıtım hattında yatay olarak döşenen borular suyla beslenir. Ana dağıtım hattı içerisinden geçen su kolonlar sayesinde bina içerisine döşenen yatay dağıtım hattına ulaşır. Boruların üst üste gelmesi durumunda kolondan besleme yapılmalıdır. Tesisatın döşendiği bina birden fazla daireden oluşan, çok haneli bir yapı ise ve her daire için sıcak su kullanımı isteniyorsa o zaman çok sayıda kolon kullanmak yerine ana kolon kullanılarak daire girişleri beslenir.

Temiz sıcak su tesisatı üstten döşemesi;
Bu döşeme türünde ise ana dağıtım hattı binanın çatısına monte edilir. Ana dağıtım hattının en yüksek noktasına havalık tüpü monte edilir. Üstten döşeme yönteminde alttan döşeme yöntemine göre çok daha fazla ısı kaybı yaşanır.
Her iki yöntemle kullanım sıcak suyu döşemesinde ısıtıcı girişine bağlanan soğuk suyun 10 derece olması gerekir. Kullanılan sıcak su ise 30 ile 90 derece arasında değişkenlik göstermelidir. Daha fazla sıcak su temin edilmesi durumunda ısıdan dolayı kullanılan sistem zarar görebilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama