Matkap Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Delme İşlemleri ile ilgili çalışma ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Delme İşlemleri ile ilgili çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği işlerini kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Matkap Kullanma ve Çalışma Talimatı
֍ Kesici matkap ucu, delinecek parçanın cinsine ve kalınlığına göre seçilmelidir.
֍ Küçük parçaların delinmesinde matkaplarda mengene kullanılmalı, kullanılamıyorsa, özel sabitleştirme aparatları yapılmalıdır. Delinecek parça sabit hale getirilmelidir.
֍ Parça bağlama aparatı ve mengenenin matkap tezgahının pleytine sabit bağlandığı kontrol edilmelidir.
֍ Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.
֍ Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.
֍ İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personel sarkık iş elbiseleri giymemelidir.
֍ Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve stabil durumda olmasına dikkat edilmelidir.
֍ Matkap tezgahlarında çalışırken parça düşmelerine karşı burnu çelik maskaratlı ayakkabılar giyilmelidir.
֍ Delme sırasında aşırı ısı meydana geliyorsa soğutucu sıvı veya yağ kullanılmalıdır.
֍ Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama