Sıcak Çalışma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak sıcak çalışma ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak sıcak çalışma işlerini kapsamaktadır

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Kaynak Çalışmaları
֍ Kaynak çalışmalarına başlamadan önce çalışma alanındaki yanıcı malzemeler temizlenecektir.
֍ Kaynak çalışması yapılacak alanda mutlaka bir adet portatif yangın söndürücü bulundurulacaktır.
֍ Kaynak makinesinin bağlantıları sağlam olacaktır.
֍ Şase bağlantısı mümkün olduğu kadar kaynak yapılan alana yakın şekilde bağlanacaktır.
֍ Kaynak pense ve şase bağlantıları hasarsız ve izolasyonları sağlam olacaktır.
֍ Kaynak çalışması sırasında çalışan kaynak maskesi kullanacaktır.
֍ Kaynak çalışması sırasında çalışan iş eldiveni ve iş elbisesi kullanacaktır.
֍ Kaynak yapılan alanda başka bir imalat çalışması yürütülmeyecektir.
֍ Kaynak yapılacak malzeme sağlam şekilde sabitlenecek ve yükün düşmesi, devrilmesi engellenecektir.
֍ Kaynak çalışmaları sırasında mümkün olduğu kadar kaynak yapılan parçaların üzerine çıkılmayacak çalışmalar bir sehpa üzerinde yürütülecektir.
֍ Yürüme yolları üzerinde imalat yapılmayacaktır.
֍ Yürüme yolları sürekli açık bırakılacak malzeme istifi yapılmayacaktır.
֍ Kaynak makinesi açıkken tel değişimi yapılmayacaktır.
֍ Kaynak makinesi üzerindeki basınçlı tüp sabit olacak ve devrilmelere karşı önlem alınacaktır.
֍ MAG kaynağı çalışmalarında gaz basıncı uygun şekilde ayarlanacaktır.
֍ Karışım gaz hortum bağlantıları sağlam olacak, çalışmaya başlamadan önce bağlantılarda kaçak olup olmadığı kontrol edilecektir.
֍ Kaynak sırasında gaz hortumları herhangi bir deformasyona karşı uygun şekilde muhafaza edilecek.
֍ Oksijen tüplerine yağlı ellerle müdahale edilmeyecektir.
֍ Çalışma alanında gereğinden fazla kaynak tüpü muhafaza edilmeyecektir.

Taşlama Çalışmaları
֍ Kullanılan taş makinesinin koruyucusu mutlaka üzerinde olacak, koruyucusu olmayan taş makineleriyle çalışılmayacaktır.
֍ Taşlama yapılan alandaki yanıcı malzemeler işe başlamadan önce temizlenecektir.
֍ Taşlama işlerinde kesinlikle kesme taşı kullanılmayacak.
֍ Taşlama sırasında çalışan çapak gözlüğü kullanacak.
֍ Taş motorunun enerji kabloları fişleri sağlam olacak, izolasyonlarında yıpranma açılma olmayacak.
֍ Taşlama çalışması sırasında çalışma alanında mutlaka portatif yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
֍ Taş motoru tam devrini almadan taşlama işlemine başlanılmayacak.
֍ Taşlama sırasında taşlanacak malzemeye çok fazla bastırılmadan taşlama yapılacak.
֍ Taşlama yapılan parça sabit olacak.
֍ Kablo her zaman taş motorunun arkasında tutulacak.
֍ Taş motoru durmadan elden bırakılmayacak, durdurmak için bir yere sürtülmesi engellenecek.
֍ Taş motoru üzerindeki denge kolu mutlaka takılı olacak, kol olmayan taş motorları kesinlikle kullanılmayacak.
֍ Taş motorunun dönme yönüne dikkat edilecek, kıvılcımlar ve taşlama tozları uzak olacak şekilde çalışılacak.
֍ Enerji kesilmeden kesinlikle taş değişimi yapılmayacaktır.
֍ Taş motorunun dönüş ve çap kapasitesine uygun taşlar kullanılacaktır.

Oksijenle Kesim İşleri
֍ Kesim çalışmalarına başlamadan önce çalışma alanındaki yanıcı malzemeler temizlenecektir.
֍ Kesim çalışması yapılacak alanda mutlaka bir adet portatif yangın söndürücü bulundurulacaktır.
֍ Kesim makinesinin bağlantıları sağlam olacaktır.
֍ Şase bağlantısı mümkün olduğu kadar kesim yapılan alana yakın şekilde bağlanacaktır.
֍ Kesim ekipmanlarının bağlantıları hasarsız ve izolasyonları sağlam olacaktır.
֍ Kesim çalışması sırasında çalışan kaynak maskesi kullanacaktır.
֍ Kesim çalışması sırasında çalışan iş eldiveni ve iş elbisesi kullanacaktır.
֍ Kesim yapılan alanda başka bir imalat çalışması yürütülmeyecektir.
֍ Kesim yapılacak malzeme sağlam şekilde sabitlenecek ve yükün düşmesi, devrilmesi engellenecektir.
֍ Kesim çalışmaları sırasında mümkün olduğu kadar kaynak yapılan parçaların üzerine çıkılmayacak çalışmalar bir sehpa üzerinde yürütülecektir.
֍ Yürüme yolları üzerinde imalat yapılmayacaktır.
֍ Yürüme yolları sürekli açık bırakılacak malzeme istifi yapılmayacaktır.
֍ Kesim için kullanılan basınçlı tüpler sabit olacak ve devrilmelere karşı önlem alınacaktır.
֍ Gaz hortum bağlantıları sağlam olacak, çalışmaya başlamadan önce bağlantılarda kaçak olup olmadığı kontrol edilecektir.
֍ Kesim sırasında gaz hortumları herhangi bir deformasyona karşı uygun şekilde muhafaza edilecek.
֍ Oksijen tüplerine yağlı ellerle müdahale edilmeyecektir.
֍ Çalışma alanında gereğinden fazla kaynak tüpü muhafaza edilmeyecektir.

Spiralle Kesim İşleri
֍ Kullanılan spiralin koruyucusu mutlaka üzerinde olacak, koruyucusu olmayan spiralle çalışılmayacaktır.
֍ Kesim yapılan alandaki yanıcı malzemeler işe başlamadan önce temizlenecektir.
֍ Kesim sırasında çalışan çapak gözlüğü kullanacak.
֍ Spiralin enerji kabloları fişleri sağlam olacak, izolasyonlarında yıpranma açılma olmayacak.
֍ Kesim sırasında çalışma alanında mutlaka portatif yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
֍ Taşlama yapılan parça sabit olacak.
֍ Spiral durmadan elden bırakılmayacak, durdurmak için bir yere sürtülmesi engellenecek.
֍ Spiralin dönme yönüne dikkat edilecek, kıvılcımlar ve taşlama tozları çalışandan uzak olacak şekilde çalışılacak.
֍ Enerji kesilmeden kesinlikle taş değişimi yapılmayacaktır.
֍ Taş motorunun dönüş ve çap kapasitesine uygun taşlar kullanılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama