Sıhhi Tesisat (Yüksek Binalarda)

Yüksek Binalarda Temiz Su Tesisatı
Yüksek katlı binalarda besleme hatları dizayn edilirken statik basınç iyi hesaplanmalıdır.
Yükseklikten doğacak statik basınç besleme hattının tek çekilmesi halinde alt katlarda maksimum düzeyde olacağından bu sistemin işletimini zorlaştıracak, hatta bazı hallerde imkansız kılacaktır.

Bu dezavantajın ortadan kaldırılması için hatlar uygun zonlara bölünüp sistem bu şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin 40 katlı bir binada binanın 20. katında tesisat katının oluşturulması ve binanın iki zona ayrılması hem statik basıncın dengelenmesini sağlayacaktır hem de kritik hatların oluşmasını ortadan kaldıracaktır. Bu uygulama sadece sohhi tesisat için değil diğer tesisatlar için de uygulanmalıdır.

Yüksek Binalarda Pissu Tesisatı
Yüksek katlı binalarda pis suyun düşey olarak düşüşünden dolayı ekstra bir önlem almaya gerek yoktur. Çünkü düşüş esnasında belirli bir mesafeye kadar (4-6mt) yer çekimi ivmesine kadar ulaşan su (g: 9,81 m/sn2) karşı direncin oluşmasıyla beraber su yerçekimi ivmesinin yarısı kadar bir hıza sahip olur ve düşme işlemini yaklaşık bu aralıkta tamamlar.

Pis su tesisatında önemli olan havalık tesisatının iyi dizayn edilmesidir.
Havalık tesisatında normal katlı binalarda pis kokunun bina içinden dışarıya atılmasını sağlayan sistem yüksek katlı binalarda ise ikinci ve önemli bir işe daha yarar, bu da aşırı basınç dalgalanmalarının önlenmesidir. Yani bir nevi stres önleyici yardımcı hat olarak görev yapmasıdır.

Bazı Genel Kurallar
֍ Armatürden çıkan basınç yaklaşık 10 mss olarak düşünülmeli ve üst basınç olarak da 40 mss alınmalıdır.
֍ Yüksek katlı binalarda tesisatın uzunluğundan dolayı sistem içerisinde düşeyde çok yüksek miktarda su bulunmasından dolayı askılama ve sabitleme işlemleri çok önem arz eder.
֍ Borulardaki hızın 2 m/sn’yi geçmemesi gerekir. Bunun üzerine çıkıldığında tesisatta istenmeyen sesler oluşur.
֍ Mümkün olması halinde soğuk su dağıtımı yukarıdan aşağıya yapılmalıdır. Yapılan bu dizaynda yer çekiminden de pozitif anlamda faydalanılır.
֍ Yüksek katlı binalarda çalışma basınçlarına uygun doğru armatürler seçilmelidir.
֍ Hızın artması basıncın artmasına basıncın artması da hızın artmasına neden olacağından doğru çap seçimleri yapılmalıdır. Doğru yapılan dizayn neticesinde ses, aşırı su sarfiyatı, armatür arızaları, boru aşınması gibi faktörler ortadan kalkmış olur.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama