Taşlama Motoru Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Taşlama Motoru kullanma ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak taşlama motoru ile yapılacak çalışma işlerini kapsamaktadır

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Taş Motoru Kullanma Çalışmaları
֍ El taşı kullanacak olan personel bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Eğitim almamış personelin el taşı motoru kullanması yasaktır.
֍ El taşı kullanılmadan önce mutlaka göz ile kontrol edilmeli, açma kapama düğmesinin çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır. El taşının topraklı prizden alınışından itibaren kordonunda herhangi bir sıyrılma, açılma olmadığı kontrol edilmelidir.
֍ Taşlama motoru kullanılırken tamamen kapalı goggle tipi gözlük veya yüz siperi ve nitril eldiven kullanılmalıdır.
֍ El taşı ile kesme yapılacak ise “kesme taşı”, taşlama, aşındırma yapılacak ise “taşlama taşı” kullanılmalıdır. “Kesme taşı” ile aşındırma, taşlama yapmak, “taşlama taşı” ile kesme yapmak kesinlikle yasaktır.
֍ Taşın çapı ve dönme hızı el motoruna uygun seçilmiş olmalıdır.
֍ Taşı göbeğe bağlanırken, göbek somunu gevşek veya aşırı sıkı olmamalıdır.
֍ Taşın çalışanın üzerine gelen tarafında muhafazası olmalıdır. Muhafazası olmayan ya da çıkartılmış el taşı kullanılmamalıdır.
֍ Taşlanacak ya da kesilecek olan malzeme sabit ve sağlam bir noktaya bağlanmalı, kesme yada taşlama sırasında kendi kendine hareket etmesi önlenmelidir.
֍ El taşının ataleti nedeni ile durdurma butonuna basıldıktan sonra da taşın yavaşlayarak dönmeye devam etmesi nedeni ile tamamen durmadan masa veya yere konulmamalıdır.
֍ El taşı motorları mümkün olduğunca duvara monte edilmiş olan askılara asılmalıdır.
֍ El taşı motoru belirli periyotlar ile elektrik ve mekaniksel olarak kontrolden geçirilmeli, sağlam olduğuna dair kayıt altına alınmalıdır.
֍ Taş motoru kullanan personel bol elbise, kravat ve zincirli yaka kartı kullanmamalıdır.
֍ Kesme veya taşlama yaparken ortaya çıkan kıvılcım parçacıklarının çevredekilere zarar vermemesi için panel, duvar konulması gibi önlemler alınmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama