ThermoWood Teknik Şartname

Ahşaba Isıl işlem uygulaması ilk olarak 1930’lu yıllarda Alman bilim adamları Stamm ve Hansen ve 1940’lı yıllarda Amerikalı bilim adamı White tarafından yapılmıştır. 1950’li yıllarda Bavendam, Runkel ve Buro bu konu hakkındaki araştırmalarını sürdürmüşlerdir. 1990’lı yılların başlangıcında ise VTT ( Finlandiya Araştırma Merkezi), Isıl işlem konusundaki araştırmalarını derinleştirmiştir.
Thermowood üretim Metodu VTT tarafından geliştirilmiştir. Ahşap malzemenin asgari 180⁰C’ye kadar Isıl işleme tabi tutulup buharla korunması işlemine Thermowood işlemi denir. Thermowood işlemi buharın ahşabı koruması dışında ahşapta meydana gelen bazı kimyasal değişiklikleri de ortaya çıkarmaktadır.
Thermowood markası sadece Uluslararası Thermowood Birliği üreticileri tarafından uygulanan bir işlem olup marka kullanımı da sadece birlik üyelerine aittir.
Thermowood işlemi ile ahşabın rengi içinde bulunan glikozun karamelleşmesi nedeniyle değişmektedir. Normal ahşaba göre daha stabil, çürümeye karşı dayanımlı ve yalıtım özellikleri de artmıştır. Malzemenin çalışma eğilimi de büyük oranda azalmıştır.

Thermowood İşlemi
Endüstriyel anlamda ısıl işlem uygulaması VTT tarafından, Finlandiya ahşap endüstrisi işbirliği ile geliştirilmiştir. Thermowood metodu Uluslararası ThermoWood Birliği ve bu birliğin üyeleri tarafından lisanslıdır. ThermoWood Ahşap ürünleri iki farklı işlem olarak sunulmaktadır.
Thermo-S (İç mekan uygulamaları için uygun ısıl işlem süreci olan 180⁰C. Çam, Dişbudak ve İroko ağaçlarna uygulanır.)
Thermo-D (Dış mekan uygulamaları için kullanılan ahşapların 200⁰C ila 212⁰C arasında özelliklerine göre değişkenlik gösteren Thermowood işlemidir. Çam, Dişbudak ve İroko ağaçlarına uygulanır)

Isıl Ahşap işlemi üç ana safhaya ayrılabilir:
Safha 1: Isı kullanılarak fırın sıcaklığı hızlı bir şekilde 100⁰C ye çıkarılır. Sonra, ısı sürekli bir şekilde 130⁰C ye yükseltilir, bu süre içerisinde ağaç kurutulur ve nem sıfıra indirilir.
Safha 2: Isıl işlem Ahşabın içindeki sıcaklık su buharı ile 180⁰C (Thermo S) ve 212⁰C (Thermo D) ye çıkarılır. Hedef sıcaklığa ulaşıldığında, bu süre 2 – 3 saat uygulanır.
Safha 3: Soğutma ve nemlendirme: Son bölümde, su spreyi sistemi kullanılarak ahşabın ısısı 80⁰C -90⁰C ye düşürülür ve ahşabın nemi % 4–6 ya ulaşıncaya kadar devam edilir.

THERMOWOOD TEMEL ÖZELLIKLER
Thermowood Ahşapları Stabilite
Thermowood işlemi ile normal Fırın Kurutma işlemlerine göre ahşabın stabilitesi arttırılmaktadır. Yüksek ısı sayesinde ahşabın yapısında değişmeler olmakta ve bu nedenle içsel stresler azaltılmaktadır. Ayrıca Thermowood işlemi sayesinde denge nem muhtevası ve ahşabın nem geçirgenliği büyük oranda azaltılıp ve buna bağlı olarak normal ahşaplarda meydana gelen çalışma ve dönme eğilimleri minimuma indirilmektedir.
ThermoWood Ahşapları Dayanım
ThermoWood Ahşap ürünlerinin Thermowood işlemi sırasında hemiselüloz bozunması (arabinoz, galaktoz, ksiloz, mannoz) nedeniyle biyolojik dayanımı arttırılmaktadır. Bunlar çürüme oluşturan mantar ve bakterilerin besin maddeleridir. Thermowood işlemi esnasında dışarı atılması ile bu organizmaların ahşaba bulaşması mümkün olmamaktadır.
ThermoWood Ahşap ahşaplar birçok mantar çürümesine karşı dayanımlıdır.
ThermoWood Ahşap ürünleri ahşap parçalayan basidiyomiketlere karşı dayanımlıdır
Thermowood işlemi ürünler üzerinde meydana gelen yosun oluşumuna ve yüzey küf mantarına karşı koruma sağlamamaktadır. Bu organizmalar gıdalarını ortamdan ( %23 ve üzeri nem ) almakta olup novaThermowood ürünlerinde yapısal bir zarar meydana getirmemektedir. Genel anlamda estetik bir sorun olarak görülen bu yosunlar yüzey işlemi kullanımı ile önlenebilmektedir (Ahşap koruyucu yağ, su bazlı vernik gibi).

ThermoWood Ahşapları Hizmet ömrü
ThermoWood Ahşap ürünler; dış hava koşullarında normal ahşaba oranla %80 daha etkin sonuç veren, çalışması minimize edilmiş, çürümeye karşı dayanımı doğal yollar ile geliştirilmiş tamamen doğal ve insan dostu ürünlerdir. ThermoWood Ahşap ürünler Avrupa Normları olan EN 350 ve EN 335-1 sınıflarına göre dayanım göstermektedir.
ThermoWood Ahşap Dişbudak ürünlerinin CEN/TS 15083-1:2005 teknik normlarına göre toprak ile temasında ve malzeme sürekli ıslak iken zemin uygulamalarında asgari 25 yıl biyolojik dayanıklılığa sahip olduğu TMT Sertifikası ile belgelendirilmiştir.
ThermoWood Ahşap Çam ürünlerinin EN 113 normlarına göre VTT’nin yapmış olduğu testler ışığında cephe kullanımlarında İngiliz standarlarına uygunluğu ve asgari 30 yıllık hizmet ömrü sağladığı ispatlanmıştır.
ThermoWood Ahşap İroko ürünleri de EN 335-1 ve EN 350-2 sınıflarına göre zemin uygulamalarında asgari 25 yıl dayanım göstermektedir.
Cephe malzemelerinde dış hava koşullarının novaThermowood ürünlerine etkisi zemin kaplamalarına göre 6 kat daha azdır.

ThermoWood Yoğunluk
ThermoWood Ahşap Dişbudak ürünlerinin özgül ağırlığı nem muhteviyatı %6 olduğunda, %65 Bağıl nem ve 20⁰C ortam sıcaklığında ortalama 623 kg/m3 olduğu bilinmektedir.
ThermoWood Ahşap Çam ürünlerinin özgül ağırlığı 350 -480 kg/m3 aralığında olmaktadır. Bu durum nem muhteviyatı %6 olduğunda, %65 Bağıl nem ve 20⁰C ortam sıcaklığında geçerli olmaktadır.
ThermoWood Ahşap İroko ürünlerin özgül ağırlığı ahşap nem oranı %6 seviyesinde olup ortamda bulunan bağıl nem miktarının %65 ve ortam ısısının 20⁰C olduğu koşullarda 650-675 kg/m3 olarak ölçülmüştür.
Not: ThermoWood Ahşap ürünlerin %100 doğal ürünler olması sebebiyle parçalar arasında özgül ağırlık değişimlerinde %10’luk farklar olabilmektedir.

ThermoWood Elastikiyet Modülü ve Mukavemet
Thermowood işlemi görmüş ürünler nem oranının azlığından ve Thermowood işleminden kaynaklı yapısal değişikliklerden dolayı normal ahşaba oranla eğilme ve baskı mukavemeti azaltılmış ürünlerdir. Ancak normal ahşap ile ilişkisine bakıldığında büyük farklılıklar ortaya çıkmamaktadır.

ThermoWood Çivi ve vida tutma gücü
ThermoWood Ahşap ürünlerin çivi/vida tutma gücü normal ahşaplarla karşılaştığında önemli bir fark ortaya çıkarmamaktadır. Ancak hücre duvarının Thermowood işlemi esnasında değiştirilmesi sebebiyle vida/çivi tutma gücü %20 oranında azalmaktadır. Doğru ve paslanmaz çelik vida kullanımı ile bu eksiklik kolaylıkla giderilebilmektedir.

ThermoWood Yapışma
ThermoWood Ahşap ürünlerin tutkallanması ile ilgili olarak bulgular ısıl işlem görmemiş ahşap düzeyindedir. Önerilen tutkallar MUF, Poliüretan ,PVA ve Epoxy’dir.

ThermoWood Brinell Sertlik
Thermowood işleminden sonra brinell sertlikler Isıl işleme tabi tutulmayan ürünlere nazaran daha yüksektir.
ThermoWood Ahşap Dişbudak ürünlerin Brinell Sertliik derecesi 30,5 N/mm2’dir.
ThermoWood Ahşap Çam ürünlerin Brinell Sertliği 15 N/mm2’dir.
ThermoWood Ahşap İroko ürünlerin Brinell Sertliği 40 N/mm2’dir.

ThermoWood Emisyon
Thermowood işleminin kendine has karakteristik bir kokusu bulunmaktadır. VTT tarafından KET 3300495 test metodu ile yapılan bir çok test sonucu ile bu emisyonların dış hava koşullarında zararlı olmadığı ispatlanmıştır.
Uçucu örgensel bileşik (TVOC – Total Volatile Organic Compounds) değerlerinin normal ahşaplara göre çok daha düşük olduğu da bu test sonuçları ile ortaya çıkmıştır.
Thermowood ürünlerin kokusu birkaç gün içerisinde kaybolur fakat daha sonra yüzey işlemi, yağış gibi durumlarda kısa süreli olarak tekrar ortaya çıkabilmektedir.

ThermoWood Yangın Dayanımı
Avrupa Normları EN 13501 (SBI-Test) sonuçlarına göre Thermowood ürünlerin yangına karşı reaksiyon sınıfı “Sınıf D” olarak tanımlanmıştır. Talep olması halinde yangın geciktirici kimyasallar kullanmak suretiyle novaThermowood ürünlerin yangına dayanımı İngiliz yangın Dayanım Sınıfına “Class 1” çıkartılabilmektedir.

ThermoWood Yalıtım
ThermoWood Ahşap ürünlerin ısı iletkenliği %20 azaltılmıştır. VTT’nin yapmış olduğu testler ışığında novaThermowood Çam malzemelerin ısı iletkenliği λ10 değerine göre 0,099 W/(m K) iken Thermowood işlemi görmemiş çam malzemelerin değeri 0,12 W/ (m K)’dır Bu değerlere göre ThermoWood Ahşap ürünlerin dış mekan cephe kaplamaları, saunalar, pencere ve kapı gibi kullanım alanları için çok uygun bir malzeme olduğu ortaya çıkmaktadır.

ThermoWood Renk
ThermoWood Ahşap ürünleri tamamen doğal ürünler olduğu için üretim esnasında aldığı rengin tamamen ahşabın içerisinde yer alan glikoz miktarıyla doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Yüksek ısı nedeniyle ahşabın içinde yer alan şekerin karamelize olması ahşabın rengini değiştirmektedir.
ThermoWood Ahşap Dişbudak ürünler koyu kahverengi olmaktadır.
ThermoWood Ahşap Çam ürünleri açık kahverengi tonuna sahiptir.
ThermoWood Ahşap İroko ürünleri bal rengidir.
Doğal bir ürün olan ThermoWood Ahşap ahşapların zamanla gümüş gri rengine dönmesi doğal bir oluşumdur. Rengin değişmesinin ahşabın dayanım ömrüne olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Grileşmeyi engellemek adına ürünlerin bakımları uygulama şartnamemizde açıklandığı üzere yapılmalıdır.

ThermoWood Nem Muhteviyatı
ThermoWood Ahşap ürünlerin nem muhteviyatı Fabrikamızda paketlenmesi esnasında %4-6 arasında olmaktadır. Bu oran malzemenin uygulanacağı alanın atmosfer ortamına göre +/- değerler gösterebilir.
ThermoWood Ahşap ürünlerin Denge nem muhtevası %95 Bağıl nemin olduğu ve havanın kuru olduğu ortamlarda maksimum %11,9 seyrinde olmaktadır.

ThermoWood Bakım
ThermoWood Ahşap Deck ürünlerinin ortalama 1-1,5 yıl arası bakımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu süre ThermoWood Ahşap Cephe ürünler için 5-8 yıl arasındadır.
ThermoWood Ahşap Deck ürünlerinin zemin ile arasındaki mesafenin 10 cm civarında olması önerilmektedir. Bu mesafe ile malzeme arkası havalandırma kriteri sağlanmış olacaktır. Deck döşenecek alanların çevresinin 4 tarafı kapalı olacak şekilde kaplanmaması gerekmektedir. Yeterince hava boşluğunun bırakılmış olmasından ve hava sirkülasyon imkanının sağlanmış olmasından emin olunmalıdır.
Bakım süresinin – yüzey işleminin detayları ile ilgili olarak kullanılacak olan Yağ-Vernik firmasının kullanım kılavuzu, garanti şartları ve şirketimizin bakım önerileri dökümanına göz gezdirmenizi öneririz.
ThermoWood Çevre
ThermoWood FSC Sertifikalı bir kuruluş olup tedarik etmiş olduğu ürünlerin tamamı sürdürülebilir ormanlardan elde edilmektedir.
ThermoWood Ahşap ürünlerinin üretim aşamasında su israfı yapılmadığından bir başka deyişle kontrollü su kullanımından dolayı doğal kaynaklar korunmaktadır.

֍ Ürünler ile Çalışma
ThermoWood Ahşap ürünleri tıpkı normal ahşaplar gibi kesilebilmektedir. Malzemenin daha kuru olduğu göz önüne alındığında talaşının daha ince ve daha uçucu olduğu unutulmamalıdır. Uygulama süresince ve malzeme kesimi esnasında gözlerinizi bu nedenle korumanız önerilmektedir.

֍ Sağlık ve güvenlik
ThermoWood Ahşap ürünler içerisinde hiçbir kimyasal (zehirli ve zararlı madde) bulundurmayan tamamen doğal ürünlerdir. Dolayısıyla ThermoWood Ahşap ürünlerde insan ve doğa sağlığına zarar verici hiçbir madde bulunmamaktadır ve tamamen sağlıklıdır.
Buna rağmen uygulama esnasında elinize kıymık batması durumunda hızlıca çıkarmanız önerilmektedir. Ayrıca thermowood ürünlerin talaşının çok ince olmasından dolayı astım hastalarının uygulama/kesme esnasında toz maskesi takması önerilmektedir.

֍ Depolama
ThermoWood Ahşap ürünlerinin depolanması esnasında 600 mm mesafeli takozlar üzerinde yatay bir şekilde saklanması önerilmektedir. Dikey olarak istiflenen malzemelerin eğilmesi muhtemeldir.
Malzemelerin depolanması esnasında zemin ile temasından kaçınılması ve kuru bir ortamda bekletilmesi önerilmektedir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama