Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri
Islak Borulu Sprinkler Sistem
Sürekli suyun bulunduğu sistemde müdahale anında suyun sevkini sağlayan ıslak alarm vanaları ile sprinkler sistemin çalışmasıdır.

Kuru Borulu Sprinkler Sistem
Sistemin donmasını engellemek için kuru alarm vanasından sonraki kısma hava ya da nitrojen basınçlandırması yapılarak oluşturulan sistemdir.

Baskın Sistem
Bu sistemde tehlike anında sistem su dolarak açık sprinklerden veya basınçlandırma yapılarak başlatılan sprinklerden yangına müdahale edilir. Çok hassas olan bölümlerde kullanılır ve algılama detektörler sayesinde yapılır.

Ön Tepkimeli Sprinkler Sistem
Baskın sistemden farkı ön tepki aldıktan sonra harekete geçer, yani bölgesel veya zone olarak müdahale edilir. Suyun hasarının minimumda tutulması gereken yerlerde kullanılır. Algılama yine detektörler tarafından yapılır.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri
Sistem olarak ıslak borulu sprinkler sistemi ile aynı prensipte çalışır. Risk olarak yanıcı ve parlayıcı maddelere müdahalede tercih edilir. Islak alarm vanası yerine baskın vanası kullanılır.

Gazlı Söndürme Sistemleri
Gazlı Söndürme sistemlerinde kullanılan gaz dışında sistemin tasarımı senaryo anlamında aynı olup kullanılan bazı yardımcı malzemeler farklılık gösterebilir. Gazlı söndürmede CO2, argon, FM200 gazları kullanılır. İnsan sağlığı için teknolojik açılımlara en uygun gaz FM200 gazı olup insan sağlığına zararı minimum olan gazdır. Pnömatik kontrol vanalarıyla gaz sevk edilir burada esas önem araz eden yangının algılanması, bekleme süresi boyunca sesli uyarılma ve bekleme süresinden sonra da söndürme aşamasıdır. Mahallerde kullanılan optik ve/veya ısı detektörleriyle algılama işlemi yapılır. Burada duman ısıdan önce tespit edilebildiğinden algılama hızlı ve kontrollü yapılabilmektedir. Bu sistemlerde boşaltma işlemi gerçekleşmeye başladığında sistem geriye döndürülemez durdurulamaz bunun için algılama, uyarma, bekleme sürelerinden sonra sistem son aşamada faaliyete girer.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama