Yerden Isıtma Sistemleri

Mekanlardaki ısı kaybını zemin betonu içindeki borular ile ısı kaynağından aldığı enerjiyi zemine yayarak mekâna dağıtan dolayısı ile zemini ısıtarak mekânın ısınmasını sağlayan sisteme yerden ısıtma sistemleri denir. 1980’lerden sonra ülkemizde uygulanmaya başlayan sistemde gerekli ısınma kırk ila elli derecelik ılık su ile sağlanır. Her cins katı ya da sıvı maddenin kullanıldığı sistem, güneş ışınlarının emilmesi, ısı pompası güneş kolektörü, entegre sistemi gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.

Yerden Isıtma Sistemleri Avantajlıdır
Homojen bir ısı dağılımı sağlayan sistemde odalar arasında hiçbir ısı farkı oluşmaz. Isı herhangi bir yerde birikmez, bina yapı elemanları tarafından depolandığı için ısıl konfor ani ısı değişimlerinden de etkilenmez. Yerden ısıtma sistemleri, ısının tüm döşeme sahasına yayılmasını sağlamakta ve homojen dağılım ile insan yapısına en uygun ve ekonomik açıdan en avantajlı ısınma ihtiyacını karşılamaktadır.

Yerden Isıtma Sistemleri Mikrop Üremesini Engeller
Döşeme satıh sıcaklığı yirmi sekiz derece olduğundan hava nemindeki rahatsızlık veren düşme, bu sistemde söz konusu değildir. Yerden ısıtma sistemleri, mekân içinde az hareket sağladığı için mikrop üremesine de engel olur. Radyatör kullanılan sistemlerde özellikle tavan ve ısıtıcıya yakın bölgelerde oluşumu önlenemeyen ve faydası olmayan sıcak hava atıklarının bu sistem ile tamamıyla yok edilmiş olması yüzde 30 – 50’ye varan enerji tasarrufu sağlar. Seralara kurulması durumunda klasik sera ısıtılmasına göre yüzde 47 oranında enerji tasarrufu sağlar ve bu şekilde her yıl bir mahsul daha fazla elde edilmiş olur.

Mite Böceklerinin Yaşamasını Önler
Mekân içerisinde radyatör benzeri ısıtıcılar olmadığı için istendiği gibi dekor yapılmasına da olanak sunar. Zeminin tamamına izolasyon yapılmadığından dolayı katlar arasında ısı yalıtımı ve ses geçirimi sağlanmış olur. Yerden Isıtma Sistemleri toz yapmadığı için mite böceklerinin yaşamasını engeller. Aslına uygun gerçek ısı miktarı uygulanan mekandaki sistemleri yapılarda üniform ve insan vücuduna uygun yaşam ortamı sağlar. Sağlıklı bir insanda koltuk altı sıcaklığı 36,5 derecedir. Çevresinde bulunan hava ise 20 veya 22 derecedir. Ayak yüzeylerindeki ısı derecesi ise 23 ile 25’dir. Bu rakamlar sağlıklı insan anatomisi için en ideal derecelerdir.

Sağlık Açısından İdeal Isınma Seçeneği

Bu nedenle 23 ile 25 derece arasında olması gereken ayak taban sıcaklığına yakın bir yerden ısıtma sistemleri hem insan sağlığını hem de konforunu sağlamak için yeterli olacaktır. Aynı zamanda ekonomik olan sistem ilk yatırım maliyeti açısından diğer sistemlere oranla yüzde 20, işletme giderlerinde ise yüzde 50 tasarruf sağlar. Bakım giderleri oldukça azdır, konforlu ve çevre dostu olması da hem ekonomik hem de sağlık açısından ideal ısınma seçeneğidir.

Farklı Uygulama Yöntemleri
Sistemin üç farklı uygulama sistemi vardır;
1. Sulu borulu yerden ısıtma sistemleri,
2. Elektrik kablolu yerden ısıtma sistemleri,
3. Karbon filmli yerden ısıtma sistemleri
.

Üç farklı uygulama yöntemi arasında en fazla tercih edilen yöntem sulu borulu alttan ısıtma sistemleridir. Sistemde zemine döşenen borular aracılığı ile ısıtma gerçekleştirilir. Kullanılan boruların uçları bir kolektörde toplanır ve kolektörün olduğu yerden ortamın sıcaklık ayarı sağlanır. Orta ve küçük binalarda hamam, kış bahçesi ya da kapalı balkon gibi yerlerde kullanılan sistem olan elektrik kablolu yerden ısıtma sisteminde yer altına döşenen kablolar aracılığı ile ısıtma işlemi gerçekleştirilir. Karbon filmli yerden ısıtma sistemi ise halı altına döşenen karbon film ile mekânın ısınmasını sağlar.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama