Yüksek Çalışma Forklift (Sepeti) Platformu Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde Forklift (sepeti) platformu ile yüksekte yapılan çalışmalarda, imalathane ve şantiye içinde yapılacak benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tesbit etmek ve çalışma sırasında hasar riskini en aza indirmek ve idari yönden çalışma ile ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde Forklift (sepeti) platformu ile yüksekte yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Forklift kızaklarının gireceği kanallar, kızaklara uygun genişlikte olmalı ve platform kızaklara oturtulduktan sonra forklift kızak uçları takoz (Pabuç)’lanmalıdır.
֍ Platform üzerinde insan varken forklift yürümemelidir.
֍ Platform üzerinde çalışan tüm personelin Kişisel Koruyucu Ekipmanları (Baret, İş elbisesi vb.) üzerlerinde bulunmalıdır.
֍ Platforma çıkan tüm personel, emniyet kemeri üzerindeki emniyet kordonunu bağlayacaktır.
֍ Platform korkulukları üzerine uygun parça eklenerek malzeme ve ekipman kaldırması ve taşınması yapılabilir.
֍ Yüksek çalışmalarda platform üzerinde veya yanına kesinlikle harici merdiven bağlanmayacak ve dayanmayacaktır. Platforma iniş- çıkışlar platform merdiveninden yapılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım

MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama